Beques 2022/2023

La principal novetat de la convocatòria d’enguany és el nou termini per a la sol·licitud, que serà del 30 de març fins al 12 de maig de 2022, a les 24:00 hores, tots dos inclusivament. (Més informació)

Hauràs de sol·licitar-la dins d’aquest termini encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

Més informació : https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html, Tel. del ciutadà 910 837 937 o beques_dtv@gva.es