CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2024-2025

ADMISSIÓ EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

El procediment per a l'admissió en els centres sostinguts amb fons públics estarà disponible en les dates establides en estos calendaris:

CALENDARI FP

CALENDARI ESO, BATXILLERAT


El procediment d'admissió es realitzarà segons les instruccions que podreu consultar en esta web:
https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

 


Dins dels terminis establits, les sol·licituds d'admissió es faran via EN LÍNIA en la plataforma adminova:

Enllace presentació en línia de sol·licituds


Important: Això que tramitaràs ara és només una sol·licitud d'Admissió.. 

  1. Esta és una sol·licitud d'Admissió, no la Matriculació final.
  2. Si eres seleccionat en les llistes d'admesos al juliol, hauràs de seguir les instruccions que es publicaran posteriorment sobre el procés de Matriculació.
  3. És important estar atent a eixes instruccions de Matriculació quan es publiquen, ja que són el següent pas després de ser admés.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Qui ha de presentar reserva de plaça-admissió?

-L'alumnat que entra NOU per primera vegada en ESO, o F.P. BÀSICA, o BACHILLERO, o CICLE MITJÀ, o CICLE SUPERIOR, o CURS ESPECIALITZACIÓ.

-L'alumnat que cursa CICLES SEMIPRESENCIALS.

-L'alumnat que canvia a un altre cicle mitjà o superior i entra nou per primera vegada.

-L'alumnat procedent d'un altre país.

-L'alumnat procedent de trasllat des d'un altre centre.

Qui NO ha de presentar la reserva de plaça-admissió, i només presenta directament la matrícula?

- L'alumnat procedent de centres adscrits (alumnat de 6é de primària) que hagen  confirmat plaça en el seu centre del 6 al 9 de maig.

- L'alumnat de l'IES LA VEREDA d'este curs acadèmic que repetix el mateix curs o cicle en este centre, excepte cicles semipresencials que SÍ QUE han de presentar reserva-admissió.

-L'alumnat de l'IES LA VEREDA d'este curs acadèmic que promociona de curs en el mateix nivell d'estudis o cicle, excepte cicles semipresencials que SÍ QUE han de presentar reserva-admissió.

-L'alumnat 6é primària que promociona a 1r ESO en este curs acadèmic i procedix de l'els centres adscrits a este institut.

IMG_5226
IMG_5205