Web família

Logo webfamilia

Web Família (https://familia2.edu.gva.es) és el portal des del qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, aquesta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

En aquest ENLLAÇ pot consultar les instruccions per a accedir a Web família.

Si no ha sol·licitat aquest servei i vol fer-lo ara, pot descarregar la instància en aquest ENLLAÇ.

I en aquest últim ENLLAÇ, té a la seua disposició les instruccions per a utilitzar tots els serveis d'aquesta aplicació.