Departament d’orientació

orientacion

CURS 2021 – 2022

Membres

Composició del departament

  • Javier Moreno (Cap de departament)
  • María Romaguera
  • Begona Sánchez
  • Nicolás Sánchez

Prema ACÍ si desitja buscar el correu electrònic d'un/a professor/a per a contactar amb ell/ella.

Hores atenció a pares
Programacions

Notícies