SollicitudTitol

Sol·licitud de títol

Per a la sol·licitud de títol de:

  • Batxillerat.
  • Grau Mitjà.
  • Grau Superior.

Seguisca els següents passos:

PAS 1: descarregar l'imprès de títol del següent enllaç:

Model de sol·licitud de títol

PAS 2: Pagar les taxes:

Enllaç per a generar el document: Taxes del títol de batxiller, grau mitjà i grau superior

Nota: per a la impressió de Taxa has d'emplenar el PDF i prémer la tecla acceptar. Es generaran 3 documents amb codi de barres que presentaràs al banc per al seu abonament (si no pots editar el document prova a obrir-lo amb Acrobat Reader)

Important: realització del pagament només online o per finestra del banc. No pagar pel caixer automàtic.

PAS 3: PRESENTAR DOCUMENTACIÓ en secretaría

  • L'imprès de sol·licitud ha d'estar degudament emplenat (presentar original i còpia)
  • Les taxes pagades, tant l'exemplar per al centre com per a l'interessat.
  • Una fotocòpia del DNI/NIE (no caducat).
  • Document acreditatiu de família nombrosa (si és el cas).
IMPORTANT: per justificar que la teva titulació es troba en tràmit, necessitaràs presentar l'exemplar de l'interessat de les taxes del títol segellat pel banc i SEGELLAT pel centre, fins que arribe el títol al centre al cap de 2 anys. Se t'informarà que el títol està al nostre centre per correu, per això és important que informes a secretaria del canvi de domicili durant aquests 2 anys.