ImpresosTaxes

Impresos de taxes (model 046)

Si ho desitja, pot imprimir des de casa el model 046 usat per al pagament de taxes. D'aquesta manera, pot anar a pagar a l'entitat bancària directament amb aquest imprès, sense passar prèviament pel centre. No obstant això, després d'efectuar el pagament hauràs de passar per la secretaria del centre per entregar una còpia de l'imprés pagat.