PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

13 de febrer de 2024per j_pastorgago

AVÍS! Per a les proves d’accés a Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior, s’ha de presentar el DNI, NIE o Passaport per a la identificació.

Inscripció

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament firmada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant. Esta documentació es troba disponible en el següent enllace http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 • Correu eléctronico IES SERRA PERENXISA:
  • 46019015.secretaria@edu.gva.es

LA INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS NO PRESSUPOSA LA PREINSCRIPCIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN ALGUN DELS CICLES DEL CENTRE. CALDRÀ ESTAR ATENT@S ALS TERMINIS QUE ESTABLISCA CONSELLERIA.

Calendari Proves d’Accés 2024

Termini inscripció del 20 al 28 de març

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dos formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reunixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reunixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estos ensenyaments.

INSCRIPCIÓ: del 20 al 28 de març de 2024. Per a sol·licitar exempcions d’exàmens del 20 de març fins al 28 de juny.

 • PROVES GRAU MITJÀ: 20 i 21 de maig de 2024.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024.

Els alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça-pendent publicar), podran presentar-se a les proves d’accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d’accés.

En el següent enllaç podeu trobar la informació relativa a la prova d’accés a cicles formatius, així com exàmens de cursos anteriors.

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

Ací podeu veure el resum de dates d’esta convocatòria:

Impresos per a descarregar

Cicle de Grau Mitjà:

Cicle de Grau Superior:

Documentació per a presentar en secretaria del centre:

 • Sol·licitud cicle mitjà o superior.
 • Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=pruebas o demanar en secretaria.
 • (Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o superior amb documentació que ho justifique (opcional). Ej.Certificat justificar un any treballat, declaració jurada autònom i Informe Vida Laboral o alta d’autònom.

Exàmens

GRAU MITJÀ

Esta Prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s’estructurarà en dos parts.

 • 1. Part Sociolingüística: que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià), Ciències Socials, Geografia i Història i Inglés. Constarà de tres apartats:
  • a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar),
  • a2) Ciències Socials: Geografia i Història,
  • a3) Inglés.
 • 2. Part Científic-Matemàtica-Tècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital. Constarà de tres apartats:
  • b1) Matemàtiques,
  • b2) Ciències Naturals,
  • b3) Tractament de la Informació i Competència Digital.

GRAU SUPERIOR

 • A1) Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)
 • A2) Llengua Estrangera (Inglés)
 • A3) Matemàtiques
 • A4) Tractament de la Informació i Competència Digital.
 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia: les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals de: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola). Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències: les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola). Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

Horari de les proves