Admissió i matrícula per a ESO i Batxillerat

En esta pàgina, que estarà continua actualització, se centralitzarà tota la informació sobre el procés d'admissió i matrícula de l'alumnat per al curse 2024-2025.

La petició de plaça es realitza en el procés d'admissió. Si s'ha obtingut plaça, es podrà procedir a la matriculació de l'alumne/a.

Admissió i matrícula per a ESO i Batxillerat

Calendari d'admissió

En el següent quadre es mostren totes les dates relacionades con el procediment d'admissió per a ESO i Batxillerat.

  • L'admissió tant per a l'ESO com per a Batxillerat serà del 4 al 10 de juny.
  • L'alumnat que desitge continuar els seus estudis de l'ESO en l'IES Serra Perenxisa i provinguen d'un centre adscrit, hauran de confirmar la seua plaça del 6 al 9 de maig (esta confirmació impedirà participar en l'admissió a altres centres).

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

La valoració de la sol·licitud d'admissió per a ESO i batxillerat es guiarà por el següent barem:

Nota: En l'IES Serra Perenxisa,  s'ha determinat que el criteri número 13 (circumstància específica) siga la sol·licitud d'admissió conjunta i simultània de germans. cas de complir este criteri, es valorarà con un punt.

Assistent telemàtic per a l'admissió d'ESO i Batxillerat

Polsa ací per a accedir a la admisió d'ESO a admiNOVA.

Polsa ací per a accedir a la admisió de Batxillerat a admiNOVA.

Valoració de les sol·licituds d'admissió

Polsa ací per a anar al final de la pàgina i consultar la puntuació de cadascun dels apartats de la sol·licitud d'admissió.

Informació completa sobre l'admissió d'ESO i Batxillerat

Polsa ací per a veure la informació completa en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Admissió i matrícula per a FP (Grau Bàsic, Grau Mitjà, Grau Superior i Cursos d'especialització)

Calendari d'admissió

En el següent quadre es mostren totes les dates relacionades con el procediment d'admissió per a fP.

L'admissió tant per a Grau Bàsic, Mitjà i Superior com per als Cursos d'Especialització serà del 24 de maig al 3 de juny.

Assistent telemàtic per a l'admissió d'FP

Polsa ací per accedir a admiNOVA.

Valoració de les sol·licituds d'admissió

Polsa ací per a anar al final de la pàgina i consultar la puntuació de cadascun dels apartats de la sol·licitud d'admissió.

Informació completa sobre l'admissió d'FP

Polsa ací per a veure la informació completa en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Projecte educatiu i normes d'organització i funcionament del centre

Tota la documentació del projecte i organització del centre es pot consultar ací.