Vaga d’estudiants 16 de novembre 2023

Estimades famílies:

Segons la normativa vigent (art. 40.5.d) del Decret 195/2022, del Consell i la Llei orgànica 9/1983 de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió) que determina el procediment per a exercir el dret d’inassistència a classe de l’alumnat a partir de 3r d’ESO, els centres docents hauran de comunicar als pares, mares, tutors o tutores legals, amb caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat respecte a l’exercici del dret de reunió. Així doncs, els informem que el dia de16 de novembre 2023, hi ha convocada una vaga d’alumnat pel Sindicat d’Estudiants.

L’institut romandrà obert amb els serveis d’atenció normals.

Torrent, 13 de novembre de 2023