Formación Profesional Básica

B_CON FSEhor_neg_val

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional..

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals de les ensenyances de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte dels quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida..

La informació general de la FP Bàsica en la Comunitat Valenciana es accesible a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/fpb així com el llistat complet de títols y on s'impartixen a http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacion-profesional

Documentació

Informació mes relevant de la FP Bàsica: INFORMACIÓ_ FPB_2016

Presentació gràfica de com funciona la FP Bàsica: PRESENTACIO_FP_BÁSICA

Titols de FP Bàsica ofertats al IES Serra Perenxisa

Proves d’accés a cicles

Proves d'accés a cicles formatius

En el següent enllaç podeu trobar la informació relativa a la prova d'accés a cicles formatius que tindran lloc al juny de 2018.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb Direcció d'Estudis de cicles formatius.

Inscripció del 17 al 31 de maig

Correcció de la data d'examen de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Data: 15-06-2018.

 

Informació sobre les proves d'accés a cicles formatius [pdf]

 

 

Més informació:

FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul de caràcter presencial obligatori per a tots els alumnes que estudien alguna de les especialitats de formació professional (FPE) i que hauran de realitzar durant els últims mesos dels seus estudis. La seva aprovació és requisit imprescindible per obtenir el corresponent títol.

A les seccions d'aquesta pàgina s'ofereix informació sobre les FCT i les FCT Europa, a més d'un formulari per fer possible que formes part de les empreses que ofereixen aquest mòdul.