E.S.O

  • Primer cicle de E.S.O (A escollir línia en Valencià)
1º E.S.O
· Idioma estranger: Anglès
· Religió o Atenció Educativa
Assignatures optatives (Se li adjudicarà una)
· Optar instrumentals
· Francès segona llengua
· Informàtica
· Taller de Música
· Comunicació Audiovisual

 

2º E.S.O
· Idioma estranger: Inglés o Francés*
· Religió o Atenció Educativa *
Assignatures optatives (Se li adjudicarà una)
· Optar instrumentals
· Francès segona llengua
· Informàtica
· Taller de Disseny

Elecció d'una de les assignatures *

 

  • E.S.O segon cicle (A escollir línia en Valencià)
3º E.S.O
· Idioma estranger: Francès | Anglès *
· Religió | Atenció Educativa *
Assignatures optatives (Se li adjudicarà una)
· Orientació i iniciació professional
· Francès segona llengua
· Informàtica
· Cultura clàssica
· Taller del Geògraf i Historiador
· Laboratori Biologia

 

 

4º E.S.O
· Idioma estranger: Francès | Anglès *
· Religió | Atenció Educativa *
Assignatures optatives (Se li adjudicarà una)
· Àmbit Científic
· Àmbit Humanístic
· Àmbit Esportiu
· Àmbit d'aplicació de l'ètica social
· Àmbit Artístic
· Iniciació al Món Laboral (Diversificació)
Itineraris:
Opció A
· Biologia i Geologia
· Física i Química
· Tecnologia
Opció B
· Plàstica
· Tecnologia
· Música
Opció C
· Biologia i Geologia
· Física i Química
· Informàtica
Opció D
· Llatí
· Francès 2n Idioma
· Informàtica

Elecció d'una de les assignatures *