Batxillerat

Serra Perenxisa imparteix el primer i el segon curs de Batxillerat

 

  • Modalitats primer de Batxillerat (A escollir línia en Valencià)
Humanistíc: 

· Llatí

· Grec

· H. del món contemporani

Ciències socials: 

· Matemàtiques aplicades

· Economia

· H. del Món Contemporani

Científic: 

· Matemàtiques

· Física i Química

· Biologia | · Dibuix Tècnic *

Assignatures optatives:

· Psicologia

· Informàtica

· Francès 2n Idioma

Si vols pots triar Religió

* Elecció d'una assignatura

 

  • Modalitats 2n de Batxillerat (A escollir línia en Valencià)
Humanistíc / Ciències socials: 

· Llatí

· Història de l'Art

· Grec | · Geografia *

Humanistíc / Ciències socials: 

· Geografia

· Matemàtiques

· Història de l'Art | · Economia *

Científic – Tècnic / Ciències de la salut: 

· Biologia

· Química

· Física | · Ciències de la Terra *

Científic – Tècnic / Ciències de la salut: 

· Matemàtiques

· Física

· Química | · Dibuix Tècnic *

Assignatures optatives:

· Educació Física

· Laboratori Física i Química

· Geografia i Història del País Valencià

* Elecció d'una assignatura