Edificació i obra civil

L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Edificació i Obra Civil a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGS Projectes d'Obra Civil

Opció Dual

edificacion_poc
Quines ocupacions pots exercir
 • Delineant projectista de carreteres.
 • Delineant projectista d'urbanització.
 • Delineant d'obra civil.
 • Delineant de servicis urbans.
 • Pràctic en topografia.
 • Especialista en alçament de terrenys.
 • Especialista en alçament de construccions.
 • Especialista en replantejaments.
 • Aparatista.
 • Delineant de topografia.
 • Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica.
 • Ajudant de Planificador.
 • Ajudant de Tècnic de Control de Costos.
 • Tècnic de control documental.
 • Maquetista de construcció.
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté