COM SONA L’ESO 2024

Un any més, L’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, participa en el Projecte Educatiu COM SONA L’ESO.
És una trobada d’estudiants de secundària d’uns 1500 alumnes, que ens reunim per a posar en comú una obra i altres activitats artístiques musicals que prèviament hem treballat durant tot el curs a les aules.
Aquest any la seu torna a ser Altea, el divendres 10 de maig, el gran concert. Les i els alumnes del nostre IES treballem l’obra  «Comediant» amb moltes ganes i il·lusió.

Ací podeu gaudir de l’edició de l’any passat a Altea (2022/23): https://www.youtube.com/watch?v=3LUPzNtyqQ8

NO US HO PODEU PERDRE

PRÀCTIQUES MICROBIOLÒGIQUES A LA UA

Alumnat de 4t d’ESO i 1r Batxillerat s’ha apropat un poquet més al món universitari fent pràctiques microbiològiques utilitzant materials i tècniques de les que no dispossem als IES. Respirant un nou ambient i raonant amb l’alumnat que allí està desenvolupant les tesis doctorals. Han estat participatius i han pogut gaudir-ho al màxim!! Genial!!!

RECOMANACIONS CONTROL TRANSMISSIÓ VIRUS RESPIRATORIS

Conselleria d’Educació juntament amb la de Sanitat, ens ha fet arribar les següents recomanacions bàsiques per al control de transmissió de virus respiratoris en l’entorn educatiu, davant l’augment de casos de grip i d’infeccions respiratòries agudes:
• La vacunació és la millor manera de protegir-se contra la grip i altres virus respiratoris. Es recomana la vacunació davant de grip i SARS-Cov2 a tot el personal docent i auxiliar de l’entorn educatiu i que mantinga contacte amb l’alumnat.
• La mesura més recomanable és la higiene de mans mitjançant un rentat de mans de forma freqüent, amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
• Davant de símptomes menors de malaltia respiratòria aguda (tos, esternuts, mucositat nasal …) és recomanable la utilització de mascareta en l’alumnat, professorat i personal auxiliar. Davant d’altres símptomes com febre per sobre dels 38 graus, malestar general i/o dificultat respiratòria es recomana no assistir al centre educatiu.
• Cal evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca o la màscara. En tossir o esternudar, s’ha de cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze o amb un mocador d’un sol ús.
• Utilitzar mocadors d’un sol ús.

• Ventilació natural a les aules i àrees d’alta interacció social, mantenint-ne una temperatura adequada.

Conselleria de Educación junto con la de Sanidad, nos ha hecho llegar las siguientes recomendaciones básicas para el control de transmisión de virus respiratorios en el entorno educativo, ante el aumento de casos de gripe y de infecciones respiratorias agudas:
• La vacunación es la mejor forma de protegerse contra la gripe y otros virus respiratorios. Se recomienda la vacunación frente a gripe y SARS-Cov2 a todo el personal docente y auxiliar del entorno educativo y que mantenga contacto con el alumnado.
• La medida más recomendable es la higiene de manos mediante un lavado de manos de forma frecuente, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
• Ante síntomas menores de enfermedad respiratoria aguda (tos, estornudos, mucosidad nasal …) es recomendable la utilización de mascarilla en alumnado, profesorado y personal auxiliar. Ante otros síntomas como fiebre por encima de los 38 grados, malestar general y/o dificultad respiratoria se recomienda no asistir al centro educativo.
• Se debe evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca o la mascarilla. Al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con la flexura del codo o con un pañuelo desechable.
• Utilizar pañuelos de un solo uso.
• Ventilación natural en las aulas y áreas de alta interacción social, manteniendo una temperatura adecuada.

RECORDATORI I NOU AVÍS – HORARI ESCOLAR 2 i 3 DE NOVEMBRE

Recordem a tota la comunitat educativa que, per qüestions alienes al centre (ral·li de la Marina Baixa), el proper dijous 2 de novembre l’horari lectiu de tots els grups de l’institut acabarà a les 13.00 per facilitar la tornada a casa.  També avisem que, per idèntic motiu, divendres 3 de novembre les classes acabaran a les 12.05. En ambdós casos l’alumnat que tinga autobús disposarà del transport col·lectiu a eixes hores d’eixida. Disculpeu les molèsties.

—-

Recordamos a toda la comunidad educativa que, por cuestiones ajenas al centro (rally de la Marina Baixa), el próximo jueves 2 de noviembre el horario lectivo de todos los grupos del instituto acabará a las 13.00 para facilitar la vuelta a casa. También avisamos que, por idéntico motivo, el viernes 3 de noviembre, las clases acabarán a las 12.05. En ambos casos el alumnado que tenga autobús dispondrá del transporte colectivo a esas horas de salida. Disculpen las molestias.

AVÍS – ALUMNAT QUE ESPERA EL BUS DE LES 15.10 EN EL CENTRE

Recordem que l’alumnat que ix de classe alguns dies una hora abans que isca el seu autobús de les 15.10 ha d’esperar-se en el centre sense eixir-ne fora fins que arribe el seu autobús. És per la pròpia seguretat de l’alumnat.

Només podria eixir abans del centre eixe alumnat si té autorització de la família i hi venen a arreplegar-lo.

—–

Recordamos que el alumnado que sale de clase algunos días una hora antes de que salga su autobús de las 15.10 tiene que esperarse en el centro sin salirse fuera hasta que llegue su autobús. Es por la propia seguridad del alumnado.
Solo podría salir antes del centro ese alumnado si tiene autorización de la familia y vienen a recogerlo.

ENHORABONA – PREMIS EXTRAORDINARIS CURS 2022-23

Des del centre volen felicitar l’alumnat guardonat amb un premi extraordinari de Primària al curs 2022-23, atorgat per Conselleria, que ara tenim la sort de tindre al nostre institut. Concretament parlem de:
-ELLA DUCLERT 1 ESO A

-IRENE ESCRIVÀ I MOLINES 1 ESO A

-JÚLIA FERRER FERRER 1 ESO A


-CLARA MARTÍNEZ SANTACRUZ 1 ESO C

-IZAN LÓPEZ MORCILLO 1 ESO C


-INÉS SERRADILLA SALAR 1 ESO D


-ERIKA MARÍA NICHIFOR 1 ESO E

Igualment també volem felicitar l’alumne que ha passat pel nostre entre i que ha obtingut un premi extraordinari i menció honorífica d’ESO i Batxillerat al curs 2022-23:

-MARTÍ CALVO BLANQUER

ENHORABONAAAA!!!!!!