DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

QUI SOM?

El departament de Biologia i Geologia de l’IES Rodolfo Llopis tracta de fer un tipus d’aprenentatge actiu i motivador, on l’alumnat siga protagonista. Es tracta de transmetre els sabers a partir de la pròpia experiència aprofitant, tant l’entorn on es situa el centre, com el laboratori d’investigació i treball científic.

Per al curs 2023-2024 el professorat que imparteix les assignatures és:

  • Alícia Quero : Imparteix tots el cursos de 1º d’ESO i Biologia i Geologia de 1r de batxillerat.
  • Amparo Cullell: Cap de departament. Imparteix els cursos de 3rA i B, la Biologia i Geologia de 4t d’ESO i Biologia Humana i Salut de 1r de batxillerat.
  • Tatiana Tobajas: Vicedirectora del centre. Coordinadora DACE. Imparteix la Biologia de 2n de batxillerat.
  • Yasmina Pérez: Imparteix els cursos de 3r C, D i PDC i la Geologia de 2n de batxillerat.