PREMIS EXTRAORDINARIS – ESO

El centre ha proposat a Conselleria d’Educació com a premis extraordinaris de l’ESO a (noms publicats així per protecció de dades):

-M**** CALVO B****

-M**** RIPOLL S****

-N**** CANO M****

Enhorabona pel vostre esforç i dedicació!!!!!

PROJECTE INTERDISCIPLINARI COM A OPTATIVA – ESO

En aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2023 de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el pròxim curs 23-24 la matèria Projecte Interdisciplinari passa de ser obligatòria a ser optativa d’oferta obligatòria en 1r, 2n i 3r d’ESO. En 4t d’ESO continua sent optativa d’oferta obligatòria.

La qual cosa suposa que, tal com es va acordar en Consell Escolar, en el cas que algun/a alumne/a de 1r, 2n i 3r ESO vulga canviar l’optativa triada per Projecte Interdisciplinari haurà de vindre al centre durant el període de matriculació (del 19 al 24 de juliol en horari d’atenció al públic, recordant que el 24 de juliol és festiu local a Callosa d’en Sarrià) i fer el canvi, o bé canviar-se d’optativa a l’inici de curs en setembre.

En qualsevol cas, cal recordar que l’alumnat pot ser matriculat d’ofici en les matèries optatives.

ENTREGA 1r PREMI NANORELATS

Compartim amb vosaltres algunes de les imatges de l’entrega del 1r Premi del concurs de nanorelats de l’ICMOL, que organitza la Universitat de València a nivell autonòmic, on trobarem la nostra guanyadora, Nadia Rosada (ENHORABONA de nou!!!!); les nostres professores que han ajudat a participar en este concurs, Laura Pérez del departament de castellà i Tatiana Tobajas del departament de Biologia i Geologia, i els dos premis Nobel de Química que li van entregar el guardó, Jean Marie Lehn y Jean Pierre Sauvage.

Cal destacar també que, durant la cerimònia, es va anunciar que la nostra alumna vencedora, Nadia, també va obtindre el 2n lloc en la categoria internacional del premi!

ORGULLOSOS i ORGULLOSES DE TU!!!

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/06/IMG-20230605-WA0004.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/06/IMG-20230606-WA0002.jpg

INFORMACIÓ TRANSPORT 2023-24

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU CURS 2023-24

SÓN BENEFICIARIS:

-ALUMNAT ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC

  1. ALUMNAT QUE VA DEMANAR L’AJUDA EL CURS 2022-23

-Descarregar el borrador desde ITACA web Família, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al centre o bé al correu transport@iescallosa.org fins el dia de finalització de la matrícula (18 de juliol per a Cicles de Grau Bàsic; 25 de juliol per a ESO i 28 de juliol per a Batxillerat).

-Si es canvia de parada per canvi de domicili, també s’ha d’aportar la documentació corresponent i presentar-la al centre o bé al correu transport@iescallosa.org fins el dia de finalització de la matrícula (18 de juliol per a Cicles de Grau Bàsic; 25 de juliol per a ESO i 28 de juliol per a Batxillerat).

  1. ALUMNAT QUE NO VA DEMANAR L’AJUDA EL CURS 2022-23 O CANVIA D’ETAPA EDUCATIVA

-Presentar l’annex I, emplenat i signat i adjuntant la documentació acreditativa en el centre on estarà matriculat el curs 2023-24 o al correu transport@iescallosa.org

La documentació acreditativa que es necessita és la indicada per a la matrícula.

També cal indicar la parada sol·licitada: Tàrbena, Bolulla, Xirles, Rotonda Polop, Les Casetes, l’Alberca, Polop Paradís, Av. Andalusia.

AJUDA INDIVIDUAL TRANSPORT CURS 2023-24

SÓN BENEFICIARIS:

-ALUMNAT ESO

Es seguirà el mateix procediment que el del transport col·lectiu però l’empadronament haurà de ser amb quilometratge.

MÉS INFORMACIÓ: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte


TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO CURSO 2023-24

SON BENEFICIARIOS:

-ALUMNADO ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIUS DE GRADO BÁSICO

  1. ALUMNADO QUE PIDIÓ La AYUDA EL CURSO 2022-23

-Descargar el borrador desde ITACA web Familia, imprimirlo, firmarlo y presentarlo en el centro o bien al correo transport@iescallosa.org hasta el día de finalización de la matrícula (18 de julio para Ciclos de Grado Básico; 25 de julio para ESO y 28 de julio para Bachillerato).

-Si se cambia de parada por cambio de domicilio también se tiene que aportar la documentación correspondiente y presentarla en el centro o bien al correo transport@iescallosa.org hasta el día de finalización de la matrícula (18 de julio para Ciclos de Grado Básico; 25 de julio para ESO y 28 de julio para Bachillerato).

  1. ALUMNADO QUE NO PIDIÓ La AYUDA EL CURSO 2022-23 O CAMBIA DE ETAPA EDUCATIVA

-Presentar el anexo I, rellenado y firmado y adjuntar la documentación acreditativa en el centro donde estará matriculado el curso 2023-24 o al correo transport@iescallosa.org

La documentación acreditativa que se necesita es la indicada para la matrícula.

También hay que indicar la parada solicitada: Tàrbena, Bolulla, Xirles, Rotonda Polop, Les Casetes, l’Alberca, Polop Paradís, Av. Andalucía.

AYUDA INDIVIDUAL TRANSPORTE CURSO 2023-24

SON BENEFICIARIOS:

-ALUMNADO ESO.

Se seguirá el mismo procedimiento que el del transporte colectivo pero el empadronamiento tendrá que ser con kilometraje.

MÁS INFORMACIÓN: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

1r PREMI DEL CONCURS DE NANORELATS DEL ICMOL DE LA UV

Des de l’IES volem donar l’ENHORABONA a la nostra alumna de 1r de batxillerat científic, Nadia Rosada, que ha guanyat el 1r premi de la Comunitat Valenciana al concurs de nanorelats organitzat per l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València. A més, passa a la fase nacional i internacional del concurs.

Volem donar les gràcies a la professora Laura Pérez del Departament de Castellà per col·laborar com a jurat en la selecció dels nanorelats enviats al concurs.

A més, vos informem que el proper dilluns 5 de juny els dos premis Nobel de Química, Jean Marie Lehn y Jean Pierre Sauvage, li faran entrega del premi a la Universitat de València.

ENHORABONA Nadia!!!!

CAMPAMENTS ESTIU 2023

Des de la Conselleria d’Educació s’han obert les bases de la convocatòria del programa «Campaments d’estiu 2023», dins de la campanya «Viu l’estiu».

El programa «Campaments d’estiu per a joves 2023», dins de la campanya «Viu l’estiu», dirigit a joves d’entre 12 i 17 anys, ofereix places en activitats d’oci educatiu i inclusiu que es realitzen en albergs de la Comunitat Valenciana i altres comunitats autònomes, a les quals poden tindre accés totes les persones joves, amb la finalitat de promoure la participació i l’intercanvi d’experiències.

S’hi ofereixen diferents possibilitats per a les quals cal inscriure’s emplenant el formulari que es publicarà en la pàgina web de l’IVAJ,

https://ocieducatiu.info/intercanvis2023

Les persones interessades podran realitzar la reserva de l’activitat a partir de les 9.00 h de l’1 de juny de 2023.

Més informació, en la resolució publicada: https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2023/5810&L=0&L=1&texto=RESOLUCI%C3%93%20DE+24+DE+MAIG+INSTITUT+VALENCI%C3%80%20DE+LA+JOVENTUT&solo_titulo=1&anyo_codigo=&codigo=&numero_dogv=&FECHA_INICIAL=&FECHA_FINAL=&tipo_disposicion=&organismo=

ENHORABONA – ALUMNAT PLÀSTICA – 4t ESO

Des de l’IES Rodolfo Llopis volem donar l’enhorabona a l’alumnat de l’optativa de Plàstica de 4t d’ESO que ha guanyat el 2n premi que atorga el Museu de la Universitat d’Alacant en el concurs que organitza el propi Museu, en el que han participat 19 centres i només 2 n’han obtingut guardó.

ENHORABONA!!!!

AJUDA AMB PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 23-24

Des de l’IES Rodolfo Llopis vos informem que l’alumnat pot fer la preinscripció a Cicles Formatius fins el 30 de maig a través de la següent web: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

La documentació necessària és:

Foto o fotocòpia del DNI (dels pares si és menor d’edat)
-Foto o fotocòpia de la SIP (Targeta sanitària)
-Un correu vàlid, per a accedir i rebre la confirmació.


A més a més, el professorat del departament d’agrària ajudarà a realitzar el tràmit al nostre IES, en el mòdul de cicles.

El cap de departament de cicles ajudarà l’alumnat hui dijous 25 i dilluns 29, de 17:00 a 18:00, al departament d’agrària.

BATXILLERAT ENTRA EN XARXA LLIBRES CURS 2023-24

Benvolguda família:

Us comuniquem que el pròxim curs l’alumnat de Batxillerat entrarà a formar part del programa de banc de llibres gratuïts del qual ja es beneficien els estudiants d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic i Educació Especial , en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana participants en el programa.

Per a la vostra informació, resumim els punts fonamentals que la Conselleria ens ha enviat i que podeu consultar en la web: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

1r de Batxillerat. Alumnat participant

Alumnat que cursa quart de l’ESO durant aquest curs 2022-2023 que entregue el seu lot de llibres de text i material curricular en finalitzar el curs.

2n de Batxillerat. Alumnat participant

Alumnat que va ser participant en el curs 2021-2022, mentre cursava quart de l’ESO, serà automàticament participant en el Banc de llibres de segon de Batxillerat en el curs 2023-2024.

L’alumnat que no va ser participant i vulga participar en el curs 2023-2024 haurà de sol·licitar la seua participació mitjançant la presentació en el centre de la corresponent sol·licitud.

En tots dos casos, l’alumnat es compromet a entregar el lot de llibres de text i material curricular de primer de Batxillerat.

El lot complet de llibres i material curricular de segon de Batxillerat, es retornarà una vegada finalitzades les proves d’accés a la Universitat.

Esperem que aquesta informació us resulte d’interés.

Una salutació molt cordial,


Estimada familia:

Os comunicamos que el próximo curso el alumnado de Bachillerato entrará a formar parte del programa de banco de libros gratuitos del que ya se benefician los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de grado básico y Educación Especial, en los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana participantes en el programa.

Para vuestra información, resumimos los puntos fundamentales que la Conselleria nos ha enviado y que podéis consultar en la web:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

1º de Bachillerato. Alumnado participante

Alumnado que cursa cuarto de la ESO durante este curso 2022-2023 que entregue su lote de libros de texto y material curricular al finalizar el curso.

2º de Bachillerato. Alumnado participante

Alumnado que fue participante en el curso 2021-2022, mientras cursaba cuarto de la ESO, será automáticamente participante en el Banco de libros de segundo de Bachillerato en el curso 2023-2024.

El alumnado que no fue participante y quiera participar en el curso 2023-2024 deberá solicitar su participación mediante la presentación en el centro de la correspondiente solicitud.

En ambos casos, el alumnado se compromete a entregar el lote de libros de texto y material curricular de primero de Bachillerato. El lote completo de libros y material curricular de segundo de Bachillerato, se devolverá una vez finalizadas las pruebas de acceso a la Universidad.

Esperamos que esta información os resulte de interés.

Un saludo muy cordial,

Carta a les famílies:

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2023/05/Carta-familias.odt