Seguridad en la Red

Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre els alumnes de 1ESO i 2ESO han participat en les xerrades impartides per la Policia Local de Castelló sobre “Riscos en Internet”, “Programa Comunica Jove” i “Assetjament escolar”

“Programa Comunica Jove”
El programa Comunica Jove és una iniciativa de la Policia Local de Castelló i l'Àrea de Seguretat Pública i Emergències de l'Ajuntament de Castelló, en coordinació amb les Regidories de Seguretat, Educació i Joventut. Els objectius principals de la mateixa són:

  1. Acostar la Policia Local de Castelló a la joventut de la ciutat.
  2. Col·laborar amb el professorat i els equips d'orientació dels centres educatius en el manteniment de la convivència escolar i detectar en l'alumnat possibles situacions conflictives en les quals puguen necessitar algun tipus d'ajuda o assessorament (bullying, ciberbullying o altres situacions de risc).
  3. Difondre, amb caràcter preventiu, informacions i recomanacions sobre diverses matèries d’interés.

Aquesta comunicació es fa mitjançant WhatsApp, donat que és una de les eines de comunicació instantània més valorada i utilitzada per la joventut en aquest moment. La seua capacitat, facilitat d'ús, gratuïtat, universalitat i innovació la situen en primer lloc en l'escenari de les noves formes de comunicació.

La informació que s'envia des de Comunica Jove! (també disponible en Instagram a través de @comunicajovecs) té un caràcter preventiu i està relacionada amb els riscos en l'ús de noves tecnologies, l'assetjament escolar, la seguretat viària, la diversitat, la igualtat, la violència de gènere, la convivència ciutadana o la nova normalitat generada per la COVID-19. A més, de la mateixa manera, l’equip està a la disposició de l'alumnat en el 680 621 612 per resoldre, a través de WhatsApp, dubtes relacionats amb els temes esmentats o, si fóra necessari, per proporcionar assessorament o acompanyar en la resolució de situacions d'assetjament escolar o ciberassetjament, que precisen tant de privacitat com d'una ràpida intervenció.
El procediment és molt fàcil, l'alumne se limitarà a rebre, per part del seu delegat/a de classe, el seu subdelegat/a o un/a alumne/a voluntari/a, les informacions enviades per la Policia Local de Castelló. Serà un d'aquests representants de classe i no un membre de la policia el que divulgue entre els seus companys/as eixa informació mitjançant el seu grup de WhatsApp. És important recalcar que la Policia Local de Castelló no formarà part de cap grup d'alumnes, tan sols tindrà contacte amb els representants esmentats de forma individual. En coordinació amb el seu institut, també participen en aquest programa membres de l'equip directiu (Director/a, Cap d'Estudis i/o Coordinador/a d'Igualtat i Convivència), qui estaran permanentment informats d'aquesta comunicació amb l’alumnat.