Scape Room “El Secreter”

El divendres dia 28 d’abril l’alumnat de 4ESOA va participar en l’activitat de Scape Room anomenada “El Secreter” on van formar 4 grups i van demostrar les seues habilitats per a resoldre diferents reptes i problemes de raonament lògic així com les seues capacitats per a treballar en equip.