Procés de selecció per alumnes i professors Erasmus+

Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Palma de Mallorca del 5 de maig al 7 de maig de 2022 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

L’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continuem amb la participació en l’associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + 2019-1-BE02-KA229-060265_2 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems”

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que s’estan implantant als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Palma de Mallorca, participaran 4 alumnes i 2 professors del nostre institut

Per a seleccionar els alumnes i professorat per a les pròximes jornades de Palma de Mallorca, els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 1 al 12d’abril de 2022.

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de primer de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , és a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.
 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció de professorat

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Estar involucrat en el desenvolupament dels projectes Erasmus en l’IES Rascanya. Màxim 10 punts.
 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.
 • Fer docència relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-El cap d’estudis de secundària que actuarà com vocal.

-Dos professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instància per l’alumnat

Instància per al professorat