FP Bàsica

Serveis Comercials

2 cursos

2000 hores

FCT 240 horas

Aquests estudis capaciten per fer operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com operacions de tractament de dades relacionades, seguint protocols establits, criteris comercials i d’imatge, treballant amb la qualitat indicada i observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents. Aquest títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà. 

Mòduls professionals 

Primer curs 

 • Atenció al client.
 • Tractament informàtic de dades.
 • Tècniques bàsiques de merchandising.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria
 • Formación y Orientación Laboral I

Segon curs

 • Preparació de Comandes i Venda de productes.
 • Aplicacions bàsiques d'ofimàtica.
 • Operacions auxiliars de magatzematge.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria
 • Formación y Orientación Laboral II
 • Formació en Centres de Treball.
comercio_fpb_cta

Quines ocupacions pots exercir?

 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Auxiliar d'animació del punt de venda.
 • Auxiliar de venda.
 • Auxiliar de promoció de vendes.
 • Empleat/a de reposició.
 • Operador/a de cobrament o Caixer/a.
 • Operari/a de comandes.
 • Carretoner/a de recepció i expedició.
 • Comptador/a de recepció i expedició.
 • Operari/a de logística.
 • Auxiliar d'informació.

Requisits d'accés:

Has de complir tots els següents requisits:

 • Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés o durant l'any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria (3r de l'ESO) o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l'equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l'alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.