Sol·licitud per associar-se a l’AMPA de l’IES Pare Arques

SOL·LICITUD PER ASSOCIAR-SE A L'AMPA

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'IES Pare Arques Tel. 675 52 02 18

"*" indica camps obligatoris

DADES DE L'ALUMNE/A

DOMICILI

Germans al centre

DADES DE LA MARE/PARE O TUTOR LEGAL

Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, png, gif, #Màx. grandària d'arxiu: 3 MB.
Pel primer fill es paguen 20€, però quan hi ha germans, es paguen 10€ per cada altre germà. Aquesta quantitat s'haurà d'abonar en ingrés bancari en el Banc de Sabadell ES12 0081 1111 2000 0147 0950
Grup de WhatsApp de l'AMPA*
Accepte formar part del grup de whatsapp per rebre informació de les activitats de l'AMPA i de l'IES Pare Arques