Exempció de FCT

Les sol·licituds per a l’exempció de la FCT es poden presentar a partir de l’1 de setembre de 2023 en la secretària d’este centre.

Curs escolar 2023-2024. Data final per a admissió de sol·licituds d’exempció 15 de març de 2024.

Què ha de certificar l’empresa per a poder sol·licitar l’exempció? Estos documents que apareixen a continuació són orientatius i han d’anar en paper de l’empresa amb les dades d’esta.