TAXA SOL·LICITAR CERTIFICAT

TAXA SOL·LICITAR CERTIFICAT

ABANS DE PAGAR LA TAXA, és necessari avisar en secretaria al 966870140 o per email 03008915@edu.gva.es que certificat es necessita i s'avisarà que dia estarà disponible per a recollir el certificat.

 

ENLLAÇ PER A MANUAL PDF AMB IMATGES:

https://drive.google.com/open?id=1AMnCVygkNxprl8N_O9Z6XtnYZATj0VPm

 

Taxa 046 de 1,93 euros per a expedició de certificat amb qualificacions.

Per l'expedició del certificat de notes-qualificacions és necessari abonar la taxa 046 de 2,10 euros en qualsevol banc o pagament telemàtic amb targeta de crèdit-carregue en compte o certificat digital i compte bancari. (Exempts del pagament alumnes de E.S.O. i FPBásica)

 

1. Podeu imprimir la taxa 046 del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

2. En *ORGANO GESTOR, tria l'opció ALACANT.

3. En Taxa, marca Certificacions acadèmiques i certificats a l'efecte de trasllats

4. Si eres família nombrosa general o especial, marcar l'opció i entregar en secretària fotocopia i original del llibre de família nombrosa o carnet de família nombrosa.

5. Emplenar les dades que demana el formulari i prémer en el botó ACCEPTAR.

6. Prem a imprimir i abonar en qualsevol banc o pagament telemàtic pas-2 opcional. Una vegada abonat i segellat pel banc, entregar en secretaria i recollir el certificat de notes. (Opcional: També opció de pagament telemàtic mitjançant targeta crèdit o carregue en compte i amb compte bancari-certificat digital)