LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY DEL TORN ORDINARI.

RECORDEU QUE TENIU FINS EL 17 DE JULIOL PER FER LES RECLAMACIÓNS QUE ESTIMEU OPORTUNES MITJANÇANT LA WEB DE TELEMATRÍCULA

MOLT IMPORTANT!!!!!

Vos informem que dels dos grups de 1r i 2n de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari/diürn, un és en horari de matí i el segon en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny).

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determina l’adjudicació de plaça en un dels dos grups de l’itinerari d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, obtenint plaça en el grup de l’anomenat «batxillerat vespertí» l’alumnat de 1r de batxillerat amb les puntuacions més baixes del llistat d’alumnat admés en el procés d’admissió i tot l’alumnat l’alumnat de 2n de batxillerat admés.

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el PRIMER CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: voreu que a partir de la pàgina 4 l’alumnat està marcat en roig. Tot l’alumnat marcat en roig està inclòs en el grup de 1r de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el SEGON CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: tot l’alumnat admés està inclòs en el grup de 2n de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

I l’alumnat NO ADMÉS en ambdós cursos ha estat:

  • 1r de Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
  • 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny