LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT DEL TORN ORDINARI I NOCTURN.

RECORDEU QUE TENIU FINS EL 17 DE JULIOL PER FER LES RECLAMACIÓNS QUE ESTIMEU OPORTUNES MITJANÇANT LA WEB DE TELEMATRÍCULA

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN DIURN el podeu trobar clicant en els següents enllaços (*excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es podrà consultar en la següent entrada específica per a batxillerat d’Arts Plàstiques del torn ordinari publicada en l’espai central de la web):

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN DIURN a continuació (*excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es podrà consultar en la següent entrada específica per a batxillerat d’Arts Plàstiques del torn ordinari publicada en l’espai central de la web):

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clickant en els següents enllaços:

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT del TORN NOCTURN a continuació:

Per últim, disposem a continuació l’alumnat NO ADMÉS o que ha estat admés en altre centre.

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN DIURN el podeu trobar clickant en els següents enllaços (excepte els Batxillerats d’Arts Platiques, Image i Diseny del torns Diurn/Vespertí):

I els NO ADMESSÓS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN DIURN a continuació (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Image i Diseny del torns Diurn/Vespertí):

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clickant en els següents enllaços:

I els NO ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN a continuació: