Cursos d’Especialització: Llistat definitiu d’admesos

IMPORTANT!!!!!!   LA MATRÍCULA ES FORMALITZARÀ DEL 6 AL 12 DE SETEMBRE EN SECRETARIA 

L'alumnat que no formalitze la matrícula dins d'aquest termini PERDRÀ la plaça 

Documentació a aportar per a la MATRÍCULA
  1. 1 còpia del dni.
  2. 1 foto de carnet
  3. Certificat Acadèmic de l'últim curs (si vens d'un altre centre)
  4. 7 € taxes i assegurança escolar
Llistats d'alumnat ADMÉS DEFINITIU i llista d'espera:

- Curs d'Especialització en Intel·ligència Artificia i Big Data
- Curs d'Especialització en Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual