LLISTATS PROVISIONALS D’AJUDES CONCEDIDES I DENEGADES A ALUMNAT QUE CURSA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL CURS 2021-22

Es remeten els llistats provisionals d’ajudes concedides i denegades a alumnat que cursa Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics en el curs 2021-22, per a la seua publicació i publicitat en els centres docents, amb la finalitat de detectar possibles errors en la baremació i assignació de les quanties individuals, segons la convocatòria corresponent a la Resolució de 4 d’abril de 2022 (DOGV núm. 9324 / 25.04.2022)

Admesos, modalitat FCT
Denegats, modalitat FCT
Admesos, modalitat Desplaçament
Denegats, modalitat Desplaçament

IES Lloixa