Directrius curs 2019-20

Estimades famílies:

Us fem arribar, ara que ja són definitives, les novetats que afecten el present curs escolar i al pròxim.

La següent legislació és la que estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

  • Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril
  • Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Les qualificacions finals del present curs s'obtindran de la següent manera:

suma

DIRECTRIUS COMUNES A l'ALUMNAT DE TOTS ELS CURSOS:

Es podrà promocionar de curs amb matèries no superades, però això no significa que estiguen aprovades. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

Es podrà repetir  curs, quan es donen les circumstàncies que marca la legislació vigent. Aquestes decisions seran preses pels equips docents de manera col·legiada en tots els nivells.

L'alumnat que tinga suspesa alguna de les anteriors avaluacions, o les dues, dedicarà aquest tercer trimestre a consolidar i repassar aqueixos continguts, i podran aprovar-se si s'aconsegueix els criteris que cada matèria establisca per a això, seguint les directrius del professorat.

La tercera avaluació té un caràcter diferent i servirà per a  millorar però  no  per a   empitjorar els resultats obtinguts en les dues primeres avaluacions. Valorarà l'ACTITUD , ESFORÇ i TREBALL de l'alumnat durant l'ensenyament no presencial. Us adjuntem el model de rúbrica amb el qual anem a valorar l'actitud, el treball i l'esforç dels vostres fills i filles durant este període. También des de la seua tutoria rebran tota la informació al respecte.

Rubrica

És important insistir en aquests aspectes perquè, previsiblement el curs pròxim, part de l'horari lectiu de les vostres filles i fills continuarà sent no presencial, per la qual cosa és fonamental que, tant des de les famílies com des de l'IES fem tot el possible per potenciar la seua autonomia, la seua capacitat d'organització del treball tant presencial com online i el manteniment dels hàbits d'estudi, perquè puguen continuar de   la millor manera la seua trajectòria escolar.

1r, 2n i 3r ESO

No tindran aquest curs avaluació extraordinària. Les avaluacions suspeses fins ara es poden superar en aquest tercer trimestre si s'aconsegueixen els criteris que cada matèria establisca per a la seua recuperació. Cal seguir les indicacions del professorat.

Es podrà promocionar de curs amb assignatures avaluades negativament.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.

Totes aquestes decisions seran preses, de manera col·legiada, pels equips docents de cada grup en l'avaluació final.

4t ESO

Serà possible titular amb matèries no superades.

Després de l'avaluació final, els equips docents decidiran de manera col·legiada, l'alumnat que titula o que hauria de presentar-se a l'avaluació extraordinària.

Aquesta avaluació extraordinària té caràcter  voluntari  per a  el  alumnat  i no podrà empitjorar els resultats de l'avaluació final, però sí millorar-los.

Convé insistir, especialment en 4t ESO, en la importància de millorar la nota final mitjançant la tercera avaluació i l'avaluació extraordinària, especialment en el cas dels qui tinguen pensat matricular-se en cicles formatius, atés que hi ha llistes d'espera i es decideix l'admissió per la nota en molts casos.

 

1r Batxiller

Es podrà promocionar de curs amb matèries  no superades.

Es manté l'avaluació extraordinària, que serà voluntària per a l'alumnat.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç  per a superar aquestes matèries.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

2n Batxiller

Serà possible titular amb matèries no superades.

Es manté l'avaluació extraordinàriaque serà obligatòria per a l'alumnat amb matèries no superades.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

L'alumnat que no titule, podrà optar per matricular-se el curs pròxim només de les matèries no superades o repetir el curs complet.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

Sol·licitud d’accés a Webfamilia

Estimades famílies,

És molt important que totes tingueu accés a Web Família ja que és la via de comunicació amb les i els tutors de cadascun dels grups.
Ara mateix estem en condicions de simplificar bastant el donar d'alta a aquelles famílies que encara no ho hagen fet. Per això, qui no tinga encara accés pot sol·licitar-ho per dues vies:

  • Enviant un correu a dudas@iesleliana.net , indicant nom, cognoms i DNI
  • Telefonant a l'IES (96 271 83 65) dilluns, en horari de 9.00 a 13.00 hores