LLIURAMENT DEL REQUISIT ACADÈMIC

ENTREGA DEL REQUISITO ACADÉMICO

Segons instruccions de Conselleria, el termini per a presentar el requisit acadèmic és el següent:

  • ESO, BATXILLERAT I FP BÀSICA: ja obert i finalitza el 3 de juliol. (l'alumnat que ha cursat 4t ESO en l'IES L'Eliana en el curs 2019/2020 i sol·licita plaça també en l'IES L'Eliana en 1r de Batxillerat o 1r Cicle Formatiu de Grau Mitjà no ha d'aportar el requisit acadèmic, ja que aquest tràmit es realitza d'ofici en la Secretaria del centre).
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR: ja obert i finalitza el 14 de juliol.

 Al costat del requisit acadèmic s'aportarà original i fotocòpia de la sol·licitud d'admissió.

El lliurament del requisit acadèmic es realitzarà en la Secretaria del centre, sent necessari vindre amb el DNI. Per a això, s'haurà de demanar cita prèvia en el telèfon de l'institut:

96 271 83 65