ADMISSIÓ CURS 24/25

CALENDARI D’ADMISSIÓ

Enllaç a l’aplicatiu: https://portal.edu.gva.es/adminova/

QUI HA DE FER ADMISSIÓ?

Estudiants que volen cursar 1r d’ESO en en l’IES La Nucia durant el curs 24/25 que NO PERTANYEN A CENTRES DE PRIMÀRIA ADSCRITS (no pertanyen als col·legis Sant Rafael, Muixara i col·legis de la muntanya).

Estudiants que volen cursar qualsevol 2n, 3r o 4t curs d’ESO en l’IES La Nucia durant el curs 24/25 i durant el curs 23/24 no estaven matriculat en l’IES La Nucia.

Estudiants que volen cursar 1r de BATXILLERAT en l’IES La Nucia durant el curs 24/25 (encara que hagen cursat 4t d’ESO en l’IES La Nucia durant el curs 23/24), i no van cursar 1r de BATXILLERAT durant el curs 23/24 en l’IES La Nucia.

Estudiants que volen cursar 2n curs de BATXILLERAT en l’IES La Nucia durant el curs 24/25 i durant el curs 23/24 no estava matriculat en l’IES La Nucia.

Estudiants que volen cursar 1r curs de qualsevol cicle formatiu en l’IES La Nucia durant el curs 24/25, i no el van cursar durant el curs 23/24 en l’IES La Nucia.

Estudiants que volen cursar 2n curs de qualsevol cicle formatiu en l’IES La Nucia durant el curs 24/25, i no el van cursar durant el curs 23/24 en l’IES La Nucia.

Enllaç a pàgina sobre admissió ESO i BATXILLERAT: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio

(El Consell Escolar de l’IES ha decidit no considerar cap circumstància específica en el procés d’admissió)

Enllaç a la pàgina sobre admissió de FORMACIÓ PROFESSIONAL: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

(El Consell Escolar de l’IES ha decidit no considerar cap circumstància específica en el procés d’admissió)