PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL A2. LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS.

Ja s'han publicat als taulers d'anuncis de l'IES Joan Coromines, les llistes provisionals d'admesos a les proves de nivell A2.

RECORDEM que,

  • Les llistes oficials d’admesos es penjaran als taulers d’anuncis del centre. Informarem al respecte.
  • Les proves es realitzaran:
    • ANGLÉS, dimecres 8 de maig 2024
    • FRANCÉS, dilluns 13 de maig 2024

 

Més informació a la secretaria del centre