Pla de contingència

Pla de contingència i continuïtat en el treballdurant les fases de desescalada i transició cap auna nova normalitat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.