Departaments didàctics

Informació y programacions didàctiques per departaments

Departament d’Administració

Departament d’Agrojardineria

Departament d’Anglés

Departament de Biologia i Geologia

Departament de Castellà

Departament d’Economia

Departament d’Educació Física

Departament d’Educació Plàstica i Visual

Departament de Filosofia

Departament de Física i Química

Departament de Formació i Orientació Laboral

Departament de Francès

Departament de Geografia i història

Departament d’Informàtica

Departament de Llatí-Grec

Departament de Matemàtiques

Departament de Música

Departament d’Orientació

Departament de Pedagogia Terapèutica

Departament de Religió

Departament de Tecnologia

Departament de Valencià