Ensenyaments

Modalitats

 • Cicle d’ESO
 • Batxillerat
 • Formació Professional Básica (Administració i Jardineria)
 • Cicles Formatius Grau Mitjà (Administració i Jardineria)

Grups

 • 1r d’ESO: 10 grups
 • 2n d’ESO: 10 grups
 • 3º d’ESO: 6 grups + 3 PMAR
 • 4t d’ESO: 6 grups + PR4
 • 1r Batxillerat: 4 grups
 • 2n Batxillerat: 3 grups
 • FPB ADMINISTRACIÓ: 1r i 2n
 • FPB JARDINERÍA: 2n
 • CICLE GRAU MITJÀ ADMINISTRACIÓ: 1r i 2n
 • CICLE GRAU MITJÀ JARDINERIA: 1r
 • CICLE GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ: 1r i 2n

Formació Professional

Administración y Finanzas - FP Grado Superior - Escuelas Ave María