Xarxa Llibres


Documentació

Reglament – Instruccions Xarxa de Llibres


Lliurament de llibres de text

 (PDF) – S’ha de descarregar i omplir aquest document PDF per a poder lliurar els llibres de text:


Xarxa Llibres: Informació específica per a Batxillerat


Vols pertànyer a Xarxa Llibres per primera vegada?

 Enllaç  per a realitzar el tràmit: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Més informació

Web Conselleria: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto