Equip directiu IES Ifach (2023-2024)

Director

Eduard Pérez Regalado (Dep. Valencià) 

Correu electrònic: e.perezregalado@edu.gva.es

Vicedirector

Jordi Durá Gandía (Dep. Geografia i Història)

Correu electrònic: j.duragandia@edu.gva.es

Cap d’estudis (matí)

Elena Gómez Moscardo (Dep. Biologia)

Correu electrònic: e.gomezmoscardo@edu.gva.es

Cap d’estudis (vesprada)

Paula Ramos Vincent (Dep. Anglés)

Correu electrònic: p.ramosvincent@edu.gva.es

Cap d’estudis (cicles formatius)

Angela Gadea Català (Dep. Administració)

Correu electrònic: a.gadeacatala@edu.gva.es

Secretària

Saray Castillo Pérez (Dep. Anglés)

Correu electrònic: s.castilloperez@edu.gva.es

Vicesecretària

Yolanda Mora Vila (Dep. Matemàtiques)

Correu electrònic: y.moravila@edu.gva.es