Projecte EDIA

L’alumnat de 3r ESO que cursa l’optativa d’anglés ‘taller d’aprofundiment’ i alguns de 2n ESO de la matèria d’anglés han conegut l’Agenda 2030 amb les Situacions d’Aprenentatge del Projecte EDIA. A l’inici del curs 2023/24 se’ls va donar el carnet de changemaker’ (agent del canvi).

El dia 4 de juny de 2024, se’ls ha fet lliurament de certificat de participació de la UNESCO per totes les accions que han dut a terme per a millorar el planeta i les persones.