Xarrades i taller de ciència

L’alumnat de l’IES Escultor en Francesc Badia de Foios que cursa alguna de les assignatures relacionades amb la biologia, durant el mes de març, rebran una sèrie de conferències i taller d’actualitat en referència a l’activitat científica que es desenvolupa en l’àmbit de la biologia. L’objectiu és acostar als nostres estudiants el treball científic i d’aquesta manera despertar en ells l’interés per la biotecnologia.

La biotecnologia és l’ús de cèl·lules i el procés cel·lular per a millorar el nostre món i ajudar a combatre malalties, desenvolupar combustibles renovables, reduir el nostre impacte ambiental i cultivar més aliments.

Abans que puguem passar a l’aplicació, hem d’entendre com funcionen els éssers vius. De fet, és per això que a cada gran avanç en el coneixement de la biologia li segueix una nova biotecnologia. Per exemple, en 1865, Gregor Mendel va descobrir la Llei de l’Herència, que bàsicament diu que els trets biològics es transmeten a la següent generació a través de proporcions particulars i s’expressen d’acord amb el domini.

Posteriorment, això establiria les bases de la cria artificial en l’agricultura, on els animals i les plantes es crien de manera selectiva per a desenvolupar trets biològics específics.

En l’actualitat, el principi central de la biologia radica en la genètica o l’ADN. L’ADN són blocs de construcció: A, T, G i C, que poden veure’s com una espècie de codi de vida que és universal per a tots els éssers vius. Una cadena d’aquest codi de vida agrupat en una seqüència particular instrueix la formació de proteïnes específiques el resultat de les quals és la vida tal com la coneixem.

L’aplicació tecnològica a la comprensió de la biologia va donar com a resultat moltes aplicacions que van des de cultius transgènics i agricultura fins a teràpia gènica en medicina. En general, empra el mètode d’introduir ADN d’una espècie a una altra o silenciar gens existents per a aconseguir trets biològics específics.

En resum, la biotecnologia és l’aplicació tecnològica de la biologia orientada al servei de la nostra vida.

MicroMón

Segons l’OMS, la resistència microbiana als antibiòtics és potencialment el desafiament mèdic més important al qual s’enfronta la humanitat. Si no trobem nous antibiòtics capaços d’eliminar els superbacteris, uns 300 milions de persones poden morir per aquesta causa l’any 2050.

Què són els superbacteris? Bacteris que s’han fet resistents als antibiòtics ino és possible eliminar-los amb cap antibiòtic.

Sabem que 2/3 parts dels antibiòtics procedeixen de bacteris i fongs aïllats del sòl. És per això que l’IES Escultor en Francesc Badia de Foios vol contribuir en la recollida de mostres del sòl per a trobar eixe antibiòtic que tant necessitem, a través del Projecte MicroMón.

Projecte MicroMón es troba englobat dins del projecte que hi ha a escala mundial (Small World Initiative (SWI)) i va sorgir arran de l’aparició creixent de superbacteris i la falta d’interès per investigar nous antibiòtics per part de les farmacèutiques, ja que no els resulta rendible.

EL pròxim 4 de febrer comencem un nou repte a l’institut amb aquest projecte en què intervindrà l’equip format per la professora Raquel Domingo i els alumnes de 4t de Ciències Aplicades, junt amb els alumnes de la Universitat de València, en una col·laboració APS (Aprenentatge Servei).

Al llarg de 4 sessions, l’alumnat aïllarà els microorganismes del sòl, que prèviament hauran recollit, i buscaran aquells que inhibeixen el creixement bacterià.

El projecte està emparat pel Grup Especialitzat en Docència i Difusió de la Societat Espanyola de Microbiologia (D+D SEM).

1a Sessió: Introducció teòrica i preparació de les tasques.

2a Sessió: Resultats de la sembra de terra.

Han aparegut diferents colònies. Hui les han aïllades i la setmana que ve les posaran en una placa d’Escherichia coli i una altra de Bacillus per a veure si inhibeixen el creixement.

3a Sessió: Resultats finals.

Quatre grups han obtingut antibiosi, tres en Bacillus i un en E. coli.