Instal·lacions aules FP Bàsica

Per al cicle de Formació Professional Bàsica, el centre disposa de les següents instal·lacions i equipaments:

2 Aules FP Bàsica:

Aula FP Bàsica 1

 • 1 ordinador per alumne (renovats en 2016).
 • Connexió a Internet.
 • Projector i Altaveus.
 • Taules de treball i muntatge.
 • Eines i equipament tècnic específic per a realitzar pràctiques de muntatge d’ordinadors, instal·lacions de xarxes, etc.
 • Equipament de reprografia per a impressió i enquadernació de treballs.

Aula FP Bàsica 2

 • 1 ordinador per alumne (renovats en 2018).
 • Connexió a Internet.
 • Projector i Altaveus.
 • Taules de treball i muntatge.
 • Eines i equipament tècnic específic per a realitzar pràctiques de muntatge d’ordinadors, instal·lacions de xarxes, etc.
 • Equipament de reprografia per a impressió i enquadernació de treballs
 • Aula preparada per a treball en equip.
 • Panells Scrum.

Aules informàtiques (INF01, INF02, INF03):

 • 3 Aules informàtiques amb 15, 15 i 25 ordinadors respectivament (renovats en 2017).
 • Connexió a Internet.
 • Projector i Altaveus.
 • Taules de treball i muntatge.
 • Eines i equipament tècnic específic per a realitzar pràctiques de muntatge d’ordinadors, instal·lacions de xarxes, etc.
 • Equipament de reprografia per a impressió i enquadernació de treballs.

Alumnes d’FP bàsica treballant amb l’ordinador