Projectes del departament de tecnologia

L’alumnat del nostre centre, que cursa les assignatures de Tecnologia, així com les optatives de Disseny i Impressió 3D (2n i 3r ESO), Robòtica (4t ESO), així com Tecnologia i Enginyeria I i II (1r i 2n Batxillerat), han elaborat diferents projectes al llarg del curs.


Per tal de donar a conéixer a la comunitat educativa el treball que fan, el departament de Tecnologia ha elaborat una sèrie de vídeos curts on s’arrepleguen alguns dels seus projectes.

Esperem que vos agraden.

Institut Sketch Up

L’alumnat de 2n de batxillerat de l’assignatura Tecnologia Industrial II, de l’IES Escultor en Francesc Badia de Foios, ha presentat els seus treballs que ha dut a terme durant el curs present. A continuació hi podeu veure els magnífics resultats. 👇🏻

Concurs Desafío Robot edició I

Vols passar-t’ho bé treballant en equip i participar en el concurs Desafío Robot?

Només has d’enviar, abans del 20 de desembre, un email a:

coordinador.tic@iesescultorbadia.com

Hi hauràs d’indicar les dades següents:

— Nom de l’equip.

Components de l’equip (3-4): -> Nom, Cognoms i Curs.

Molts ànims i molta sort!

Mesurador CO2

Alumnes de 4t d’ESO desenvolupen un mesurador de CO2.

En el següent vídeo, els propis alumnes expliquen el seu projecte: Vídeo explicatiu

L’alumnat de 4t d’ESO, de l’optativa de Robòtica, Tecnologia i Disseny 3D, han desenvolupat mesuradors de CO2 al llarg del present curs 2020-2021.  Aquests mesuradors s’instal·laran a les aules del centre.

La utilitat d’aquests aparells és mesurar la concentració de CO2, i així, millorar el control i la qualitat de l’aire a les aules, ajudant a prevenir possibles concentracions nocives per a la salut en aquests temps de COVID.

Els mesuradors s’han desenvolupat utilitzant impressores 3D per al disseny de la caixa i plaques d’Arduino per a l’electrònica, completament programats pels alumnes amb diferents sensors d’humitat, temperatura i CO2, que mostren la informació visualment mitjançant un display LCD i LEDs d’alerta en cas d’altes concentracions.