Convocatoria de pruebas homologadas nivel A2 2024

Las pruebas homologadas de obtención del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) se realizan en nuestro centro y solo pueden presentarse el alumnado que esté matriculado. Para este curso 2023/2024, las pruebas se realizarán el día 8 y 9 de mayo de 2024.

Fechas de interés:

Fin de plazo de solicitudes: 24 d’abril de 2024.

Listado de alumno admitido y enmienda de solicitudes: 25 y 26 de abril de 2024.

Listado provisional de alumnado apto y no apto: 5 de junio de 2024.

Plazo de reclamaciones: del 6 al 9 de junio de 2024.

Listado definitivo de alumnado apto y no apto: 10 de junio de 2024.

Formulario de inscripción

https://ceice.gva.es/documents/161863132/381496488/model_inscripcio_proves_A2+2024.pdf/d216e783-2abe-94ba-81bb-c03a8f8987b0?t=1713428737666

Calendario de las pruebas:

  • Prueba homologada de inglés: 8 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.
  • Prueba homologada de francés: 9 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.

Más Información:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Admissió 2023-2024

Atenció! Comença el procés d’admissió telemàtica d’ESO i batxillerat per al pròxim curs (fins al 12 de maig)!

Aquest tràmit l’ha de fer tot l’alumnat que passe a batxillerat, encara que no canvie de centre, i també l’alumnat d’ESO que vulga canviar de centre.

(L’alumnat que entra a 1r d’ESO i ve de les escoles adscrites al centre, NO ha de fer l’admissió).

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió d’ESO, Batxillerat i Formació Professional Bàsica.

Web de la matrícula telemàtica.

ESO i Batxillerat:

PDFsam_Annex-IV_Calendari

FP Bàsica:

Calendari-admissio-fp

Més informació:

Convocatòria proves homologades nivell A2 2023

Inscripció: De l’1 al 15 de febrer en la secretaria del centre.

Formulari d’inscripció:

https://ceice.gva.es/webitaca/docs/proves/model_inscripcio_proves_a2.pdf

Calendari de les proves:

  • Prova homologada d’anglés: 21 de març de 2023, a les 11:00 hores.
  • Prova homologada de francés: 22 de març de 2023, a les 11:00 hores.

Més Informació:

https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades