Matrícula curs 24-25

El divendres 28 de juny es lliuraran les notes de manera presencial. Cada tutor/a comunicarà a les famílies l’hora. Si alguna família no pot anar el dia 28, pot vindre a per elles la primera setmana de juliol. 
Les dates de matrícula per als diferents nivells són:
– 1 juliol: Repetidors 1 ESO, FPB1, FPB2, 1 Batxillerat
– 2 juliol: 2 ESO, 3 ESO
– 3 juliol: 4 ESO, 2 batxillerat

Si alguna família està fora el dia que toca la matrícula, que vinga només tornar, a ser possible la primera setmana de juliol. Si no pot ser, per favor contacteu amb el tutor o la tutora.

Convocatoria de pruebas homologadas nivel A2 2024

Las pruebas homologadas de obtención del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) se realizan en nuestro centro y solo pueden presentarse el alumnado que esté matriculado. Para este curso 2023/2024, las pruebas se realizarán el día 8 y 9 de mayo de 2024.

Fechas de interés:

Fin de plazo de solicitudes: 24 d’abril de 2024.

Listado de alumno admitido y enmienda de solicitudes: 25 y 26 de abril de 2024.

Listado provisional de alumnado apto y no apto: 5 de junio de 2024.

Plazo de reclamaciones: del 6 al 9 de junio de 2024.

Listado definitivo de alumnado apto y no apto: 10 de junio de 2024.

Formulario de inscripción

https://ceice.gva.es/documents/161863132/381496488/model_inscripcio_proves_A2+2024.pdf/d216e783-2abe-94ba-81bb-c03a8f8987b0?t=1713428737666

Calendario de las pruebas:

  • Prueba homologada de inglés: 8 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.
  • Prueba homologada de francés: 9 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.

Más Información:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Admissió 2023-2024

Atenció! Comença el procés d’admissió telemàtica d’ESO i batxillerat per al pròxim curs (fins al 12 de maig)!

Aquest tràmit l’ha de fer tot l’alumnat que passe a batxillerat, encara que no canvie de centre, i també l’alumnat d’ESO que vulga canviar de centre.

(L’alumnat que entra a 1r d’ESO i ve de les escoles adscrites al centre, NO ha de fer l’admissió).

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió d’ESO, Batxillerat i Formació Professional Bàsica.

Web de la matrícula telemàtica.

ESO i Batxillerat:

PDFsam_Annex-IV_Calendari

FP Bàsica:

Calendari-admissio-fp

Més informació: