Erasmus+. Bèlgica

Memòria final mobilitat a Bèlgica. 04/07/2022 – 08/07/2022

Dins del projecte Way To Europe, el qual pertany al programa Erasmus Plus que es desenvolupa al centre actualment, la setmana passada els professors Carlos Barrachina, Raquel Domingo, Vicen Valls i Carolina Garcia van realitzar una mobilitat a Bèlgica. Aquesta mobilitat tenia com a objectiu fonamental formar al professorat en l’atenció a l’alumnat i les seues necessitats, formar en la diversitat cultural i social, així com desenvolupar les competències digitals i lingüístiques dels participants. A més, també es pretenia trobar possibles socis per a projectes europeus.

La planificació del curs va ser la següent:

1r dia (04/07/2022):

La primera sessió va tindre lloc a la Flanders Teaching Academy, al centre de la ciutat de Gant. Aquesta sessió va servir de presentació per al professor ponent i la resta de participants, els quals venien de països com Alemanya, Romania, Itàlia o Portugal. En entrar dins de l’aula, ens vam trobar un mapa d’Europa de LEGO, on tots els participants havíem de localitzar el nostre lloc de procedència. Tot seguit, parlarem de creativitat, d’innovació educativa, de contacte amb l’alumnat, parlarem de connectar… parlarem de LEGO. Sí, l’empresa que tantes il·lusions i hores de diversió ens ha proporcionat durant tants anys i la qual té un conveni amb l’escola on treballen la majoria dels mestres ponents del curs. Vam fer una breu activitat on hem de construir un ànec amb les peces que ens donen en 40 segons. Molt interessant per connectar a l’inici de la classe. Posteriorment, el ponent ens presentà una sèrie d’activitats sobre com conèixer als nostres alumnes millor mitjançant les dinàmiques de LEGO.

Després d’una xicoteta pausa per un café, vam analitzar el sistema educatiu de Flandes. Cal dir que Bèlgica és un país complex, on el govern central gaudeix de cert poder, però compartit amb les tres regions en les quals es divideix el país: Flandes, Valònia i Brussel·les. Aquestes tres regions tenen el mateix poder que el govern central i tenen capacitat legislativa en molts camps, entre ells l’educació. En aquest sentit, el sistema educatiu de Flandes és sinònim d’èxit, cal dir que d’acord amb els resultats de l’informe PISA està entre els 10 primers del món, per davant de molts països. Aquest sistema es basa en la lliure elecció de l’alumnat per triar el seu camí acadèmic, i en la llibertat de càtedra del professorat. La gestió dels centres és completament pública, l’estat financia les despeses. Així doncs, l’educació primària és completament gratuïta, i en la secundària, sols han de pagar certes despeses, com els llibres.

Continuant amb aquesta anàlisi, la majoria dels centres són catòlics (70%), la resta pertanyen al sector liberal (20%) i/o laiques, privades i altres tipus de centres conformen el 10% restant. En aquest sentit, l’alumnat no està obligat a cursar la fe predominant al centre, cada alumne pot triar la confessió religiosa que vullga.

Després d’aquest xicotet lapse de temps, tornem a l’educació primària i secundària. Els alumnes estudien en la llengua de la regió (Flandés en flamenc, Brussel·les en francés i en Valònia en francés i alemany), i als 10 anys s’incorpora l’ensenyança del francès. Als 14, la de l’anglès. El currículum educatiu no està centrat en l’aprovat, sinó en l’assoliment d’uns objectius d’aprenentatge, la qual cosa és important perquè reforça el grau d’independència de l’alumnat, ja que no depenen exclusivament dels resultats que trauen. Així doncs, cal dir que la competència oral en ambdues llengües és alta pel que fa als resultats. A l’educació secundària, no existeix un camí únic i final. Què vol dir açò? Per a començar, no hi ha exàmens per accedir a la universitat. En segon lloc, i com hem dit abans, el professorat gaudeix de total llibertat a l’hora d’impartir els continguts. La llibertat de càtedra és total i la junta de professorat aconsella a l’alumnat quina ruta haurà de triar. Existeix la repetició de curs, però, com vorem a continuació, normalment es decideix que l’alumne trie un altre camí. Així doncs, l’educació secundària (12-18 anys) es divideix en els següents camps:

a) ASO (General Secondary Education): l’educació preparatòria per als estudis universitaris.

b) TSO (Technical Secondary Education): també considerada com una educació secundària similar a la nostra, però centrada en assignatures més tècniques i de caràcter científic, útils per a enginyeria, química o física.

c) BSO (Basic secondary educaction): centrada en l’àmbit laboral i pràctic, és ací on l’alumnat que no vol estudiar assignatures més complexes i vol entrar al món laboral. És una educació similar a la formació professional. Aquesta opció també es recomana per aquells alumnes que no han sigut capaços de superar certes matèries, i, per no tornar a repetir, poden optar per aquesta opció.

d) ASE (Art secondary education). Educació centrada en les arts plàstiques, disseny, etc.

e) Escoles per a l’alumnat amb necessitats específiques. Encara que l’alumnat amb aquesta casuística pot cursar les classes amb el grup, la majoria de les famílies opten per aquest tipus de centres.

Com hem dit abans, no existeix cap examen per accedir a la universitat, no hi ha PAU. És el cos de professors que avaluen a l’alumnat qui decideix si està preparat per cursar els estudis universitaris. Si l’informe que donen és favorable, entren directament a la Universitat.

En l’última part de la sessió, se’ns van presentar diferents ferramentes digitals amb les quals presentar, repassar i estudiar els continguts de les assignatures. En aquest sentit, cal destacar algunes de nova creació com ara bookwidgets, answergarden, wooclap o wikihow. Altres aplicacions més familiars com ara edpuzzle, mentimeter, minecraft per alumnes o padlet també van ser introduïdes a la sessió.

En acabar la sessió, vam tindre una oportunitat única. Al costat del centre es troba la catedral de Sant Bavón, on vam poder visitar una obra d’art única, El Corder Místic, de Jan Van Eyck.

2n dia (05/07/2022):

En el dia d’avui hem visitat un centre educatiu a la ciutat de Melle, pròxima a Gant. Amb ell hem iniciat una visita pel centre, el Paters Josefien Lagere School. És un centre amb una llarga història i amb un gran nombre d’alumnes. Molts alumnes provenen de famílies que han estudiat durant generacions al centre i que contribueixen de forma activa, ja que molts passen a formar part de la comunitat docent d’aquest. Així doncs, el nombre total d’alumnes és el següent:

· Primària: 200 alumnes, amb una ràtio de 20-25 alumnes per classe.
· Secundària: 600 alumnes, amb una ràtio similar.

Cal dir que el 25% de l’alumnat es queda intern al centre per a estudiar, ja que venen d’altres regions del país o són directament emigrants. L’alumnat ve el diumenge al centre i se’n va a casa el divendres. Dels interns, 10-20 alumnes són de primària, i la resta de secundària.

En aquest sentit, recalcarem un concepte molt important per al sistema flamenc d’educació. Les escoles OKAN. Aquest tipus d’escola és específica per a l’alumnat nouvingut que no té cap coneixement de l’idioma. Durant dos anys, l’alumnat no assisteix a la classe amb el grup de referència que els tocaria. Sols tenen tres assignatures: llengua, esports i religió -la que trien d’acord amb la seua cultura-, totes impartides en l’idioma oficial de la regió, en aquest cas flamenc. És una immersió lingüística total per tal que a la fi d’aquests dos anys puguen incorporar-se a les classes de forma normal.

Continuant amb el recorregut, visitem les instal·lacions del centre. Són impressionants. Pel que fa al professorat, disposa de 20 hores lectives, i les complementa amb tallers de formació, xarrades i participació en cursos com a ponents. Tot el professorat s’implica en aquest sentit i imparteix diverses assignatures, com per exemple el nostre guia. Les aules són aules matèria, l’alumnat va a les aules, on la metodologia emprada és majoritàriament de caràcter pràctic i inductiu. Una vegada finalitzada aquesta visita, al migdia, tornem a Gant, on aprofitem per dinar i preparar-nos per a un tour nocturn per la ciutat. Aquest tour és realitzat per un professor d’història, extreballador del col·legi, el qual ara treballa com a guia de la ciutat. És un tour genial, on mitjançant l’humor, la interacció i els jocs explorem la ciutat de Gant, una meravella per a la vista.

3r dia (06/07/2022):

Hui el curs ha canviat de localització i ens hem traslladat a Bruixes, ciutat històrica on hem posat en pràctica les aplicacions digitals que vam analitzar el primer dia de curs, especialment dos: padlet i actionbound. Un dels objectius de les activitats de hui és comprovar com l’ús d’aplicacions digitals, mitjançant la metodologia inductiva, pot contribuir a l’aprenentatge de conceptes, utilitzant una llengua en comú, l’anglès, com a canal de comunicació. La primera tasca ha estat la introducció del padlet. El nostre programa del curs es trobava fet en aquesta aplicació, i molts dies se’ns han donat les instruccions per reunir-nos mitjançant el padlet. En el dia d’avui, els grups havien de pujar fotografies, en distints punts de la ciutat de Bruixes, per tal de comprovar que havíem seguit l’explicació del guia que ens ha acompanyat durant les primeres hores. Teníem una sèrie de llocs per trobar, o fer una activitat en concret, i pujar una fotografia. Entre els llocs que hem vist, es trobaven entre altres el convent de monges de Bruges, primer de Bèlgica i quasi d’Europa en obrir la pràctica religiosa al poble (edificis, accessos i altres), el carreró del foc, on hem vist edificis de l’època espanyola a la ciutat, o la cerveseria Brugse zot, famosa per ser l’única existent avui en dia en la ciutat.

Després d’una pausa, vam començar la segona activitat, ja al nucli antic de la ciutat. En aquest cas, l’aplicació triada va ser la d’actionbound, genial per a treballar amb grups diversos. És una aplicació que treballa per geolocalització en una zona acotada, és a dir, amb google maps. S’elaboren proves distintes, bàsicament s’han de trobar llocs, fer vídeos, prendre fotografies o contestar preguntes en llocs concrets. Per cada resposta correcta, es dona una quantitat de punts als participants. En aquest cas, hem hagut de localitzar 14 llocs o punts al nucli antic –hui hem acabat morts- i malgrat que els hem trobat quasi tots, cap dels nostres grups ha sigut el guanyador. L’experiència ha sigut molt enriquidora, hem gaudit molt i la nostra competència lingüística i digital ha millorat, o això creem, bastant avui. La integració i la inclusió són principis bàsics en la nostra pràctica docent, i cada dia més. Hui hem vist com malgrat les diferències culturals i lingüístiques són evidents, no són cap obstacle per aprendre i conèixer, en el nostre cas, un entorn desconegut.

4t dia (07/07/2022):

Després d’aquesta activitat introductòria, ens vam centrar en la fase pràctica del dia d’avui. Ens vam dividir en parelles per tal de fer bombons de xocolate. Les parelles havien d’ajudar-se entre si a l’hora de treballar i havien de seguir els passos marcats pel professor ponent. La interacció entre els diversos membres del curs -de cinc nacionalitats diferents- ha servit per coordinar-nos per tal d’utilitzar les ferramentes, els recipients, i agafar torn a la cua per tal que el xocolate calent amb el qual faríem bombons no es gelara per davall de la temperatura necessària –35 graus el negre, 30 el blanc-. Després d’unes hores, els nostres bombons estàvem ja preparats per menjar-los. Reflexió final: no importa els recursos que tinguem, sobretot econòmics. Podem integrar i treballar amb qualsevol alumne, ajudar-lo a superar qualsevol barrera idiomàtica o cultural i contribuir així a la seua integració i participació en les activitats extraescolars que preparem.

Ja a la vesprada, ens vam desplaçar a la ciutat d’Amberes. Aquesta és una ciutat coneguda per molts aspectes, però sobretot, per ser un dels majors ports d’Europa i amb major càrrega històrica. Perquè per Amberes han passat les majors onades d’immigració de la història recent, i ha sigut un reflex de la barbàrie que l’ésser humà pot dur a terme quan la violència s’imposa a la raó. Un dels llocs que cal visitar és el Red Star Line Museum o, millor dit, el museu de l’empresa de vaixells que durant segles va dur a terme el transport de mercaderies i persones cap a Nord Amèrica. És un museu que marca. Marca perquè ens demostra que des que l’ésser humà és el que és, ha sigut migrant. Un migrant amb mancances, amb necessitats. Des de la prehistòria fins a l’actualitat. Passant per Pitàgores, Elizabeth Vincet (esclava de color a l’USA) al segle XX, amb personatges com Einstein, Sergei Brin o Liz Clairbone. Els emigrants, molts a causa de les guerres, havien d’esperar mesos per a obtindre els diners necessaris i els controls mèdics eren, sovint, denigrants.

5é dia (08/07/2022):

L’escenari del curs hui ha sigut la ciutat de Brussel·les, la ciutat dels barrufets, de Tintint i on el rei Alfred va prohibir l’entrada als nazis. Vam visitar el barri de Marolles, el barri més pobre de la capital, amb una gran desigualtat social i un índex d’atur enorme. No obstant això,no és el pitjor barri, ja que l’índex de delinqüència és més baix que altres llocs com Molenbeek o Chaarbeek. És el barri on va viure Brueghel, el pintor del Renaixement, el qual va ser el primer pintor humanista. Marolles destaca també per ser el lloc on va predicar Erasme de Rotterdam i on es parlava un dialecte propi el qual, malgrat que ja no existeix, té una importància molt gran en l’actual parlar de la capital. Aquest dialecte combinava elements del jueu, castellà, holandès i francès.

També és important recalcar que els resultats escolars també són millors en aquest barri que en altres de similars característiques. Per què? Dos conceptes responen a aquesta pregunta. El primer, el sentit de comunitat. Marolles és un barri on tots són una família. El lloc més conegut és el mercat de productes de segona mà, el Flea Market, on tot el veïnat compra productes. Destaquen també els ‘banys socials’, on tota persona, gratuïtament, pot dutxar-se tres voltes a la setmana. La segona qüestió que respon a aquesta pregunta és de nou el model educatiu. A Marolles podem trobar dos: el flamenc i el de la regió de Brussel·les. De nou, cal recalcar la presència del primer, ja que afavoreix la integració del col·lectiu migrant, mitjançant el mètode de les escoles OKAN que ja hem comentat en anteriors posts. S’intenta protegir a les famílies en tot moment. Malgrat tot açò, encara existeix un gran nombre d’abandonament escolar. A la vesprada, vam finalitzar el nostre tour al Parlament Europeu.

Ens emportem moltes coses d’aquest curs, però destaquem el següent:

  1. Hem conegut persones meravelloses, entre elles, a un conjunt de 5 professores portugueses de Portimâo amb les quals hem acordat que formen part del nostre projecte KA2 en el futur. Estem en contacte amb un centre italià de Bari per vore si finalment participen en el projecte.
  2. Hem desenvolupat la nostra competència lingüística i, sobretot, la digital. Les noves ferramentes tecnològiques són fonamentals en la tasca docent i és essencial integrar-les a l’aula.
  3. La integració i atenció a l’alumnat amb necessitats específiques i amb dificultats econòmiques és un dels reptes del futur. Per això, hem de treballar en els canals d’atenció i desenvolupar en gran manera les tutories afectives i la mediació en conflictes que es desenvolupa al nostre centre.

ERASMUS+. Job shadowing al Collège Beauséjour de Trinité

Dins del projecte de centre Erasmus KA101 “Way to Europe”, per a la formació del professorat, actualment els professors Jordi Barcelona del departament d’Educació Física i Jose Luis Antonino del departament d’Informàtica es troben realitzant un Job Shadowing (curs d’observació) en el Centre Beauséjour de Trinité.
L’objectiu d’aquestes mobilitats és conéixer el funcionament d’altres centres europeus i intercanviar experiències educatives amb la finalitat de millorar la labor docent.
A més a més, des del centre, com a iniciativa dels professors participants i amb gran acceptació del centre d’acolliment es realitzaran activitats per a donar a conéixer la Pilota Valenciana i el Colpbol.

PROJECTE WAY TO EUROPE IES ESCULTOR EN FRANCESC BADIA

JOB SHADOWING – COLLÈGE BEAUSÉJOUR
(25 de maig a 3 de juny de 2022)

Dia 1 (25/05/2022) – Reunió presentació


Reunió amb el professorat de referència del Collège Beauséjour i amb la directora del centre:
– Marietta Misaine: Responsable Erasmus i professora d’Espanyol.
– Raymond: Professor d’Educació Física i Coordinador TIC.

Durant la presentació se’ls fa el lliurament d’una placa d’agraïment pel seu acolliment.


Aprofitem la reunió per a conéixer-nos personalment, intercanviar experiències, revisar el planning inicial i parlar sobre les característiques dels nostres centres.

Respecte al centre que ens acull, es tracta d’un centre d’educació secundària amb uns 300 alumnes i 30 professors, i que es troba dins d’un complex escolar del qual formen part (de manera independent, encara que comparteixen alguns espais) 2 instituts de batxillerat (professional i general), un centre de formació professional d’adults i un grup d’educació professional adaptada, similar al nostre PMAR, on a més d’adaptar els continguts generals se’ls imparteixen les assignatures de cuina i horticultura, ja que aqueix curs es dirigeix directament a continuar els estudis d’FP.

En el centre Beauséjour s’imparteixen 4 nivells de secundària, de 6é a 3r equivalent als nostres (6é de primària i 3r d’ESO).


Els alumnes deuen cursar obligatòriament fins al 1r curs d’algun dels dos batxillerats que es componen de 3 cursos (1r de batxillerat és l’equivalent al nostre 4t d’ESO).


Quant a l’alumnat, la major part procedeix de la zona nord-est de l’illa i principalment del departament de Trinité. El nivell socioeconòmic dels alumnes és divers, generalment nivell mitjà.


Fem una visita pel centre acompanyats de Marietta Misaine, veient les diferents instal·lacions, aularis, etc.


Quant al planning de treball, ens traslladen que atés que dijous és dia festiu a l’illa, ens han organitzat una sèrie de visites (dijous i divendres) per a conéixer la cultura i història de l’illa i així començar el dilluns amb el treball en el centre.



Dia 2 (26/05/2022) – Visites culturals


Visitem Sant Pierre i el seu museu Memorial de les víctimes i la tragèdia de l’erupció del volcà, Mont Pelée, que el 5 de maig del 1902 va entrar en erupció juntament amb una turmenta tropical, que va arrasar tota la població de Sant Pierre (s’estima que van morir unes 28.000 persones). El museu recull tota la història de la tragèdia.


Ens expliquen que l’illa el llarg de la història ha anat passant de mans angleses a franceses, i que la base de la seua economia eren les explotacions (habitacions) de canya de sucre, per a l’elaboració de sucre i destil·lació de rom.


Es calcula que en plena expansió de l’època colonial es calcula que hi havia unes 300 habitacions, treballades per esclaus procedents d’Àfrica.

Actualment, l’economia de l’illa ja no depén d’aquestes explotacions, a penes queden 15, sinó que principalment en l’administració pública (funcionaris), en el sector serveis i en menor mesura en plantacions de plataners i de flor exòtica.


Visitem l’Habitació Depaz i l’Habitació Clemente, on ens van detallar el procés d’elaboració del rom i la distribució d’una explotació sucrera (habitatges, magatzems, quadres, zona d’extracció del sucre de canya i destil·lació del rom…).

Dia 3 (27/05/2022) – Visites culturals


Visita al memorial en CAP 110, com a record als esclaus víctimes d’un naufragi en la costa sud de l’illa. Ens mostren com eren transportats els esclaus amuntegats en els vaixells, les seues precàries condicions de viatge, etc.
Prop d’aquest punt, visitem la Rock Daimon, penyal pròxim a la costa que va ser conquistat pels anglesos per a ser utilitzat com a punt de guaita i defensa.
Visita a la capital Fort-de-France i el seu fort emmurallat, part essencial de la història de l’illa, ja que dona nom i origen a la ciutat.


Dia 4 (30/05/2022) – Treball en centre

En aquest dia acompanyem a diversos professors per a veure com realitzar la seua labor docent, així com conéixer el funcionament del centre. Les classes s’imparteix en horari de matí (7:30 a 12:30) amb un breu descans de 15 minuts, i vesprada (14:00 a 17:00).


S’assisteix a les classes d’informàtica i d’educació física.


Respecte a les classes d’informàtica s’assisteix a la classe de 1r d’ESO per a observar la metodologia i continguts que s’imparteixen. En el dia de hui estaven treballant en algorísmia, per al que utilitzen un programa del ministeri d’educació francés (que s’utilitza en tota França) amb exercicis en línia que registra a l’evolució de l’alumnat.

En el centre disposen d’una única aula d’informàtica amb 15 ordinadors.


També s’aprofita per a conéixer el sistema de gestió d’alumnat i famílies (similar a ITACA), però amb la característica que és emprat a escala nacional i integra moltes més
opcions de gestió, com per exemple enviament d’emails, gestió de guàrdies, etc.


Respecte a l’Educació Física, el centre no disposa de pistes esportives ni gimnàs, per la qual cosa totes les activitats es realitzen en instal·lacions externes. L’horari per grup és de 3 hores setmanals, agrupades en blocs de 2 hores consecutives, alternant setmanes de 2 hores i una altra setmana de 4 hores. Entre les activitats mes ressenyables es troba: Vela, Caiac i Natació, als quals es desplacen des del centre mitjançant autobús.


En el dia de hui i a causa de la pluja hem aprofitat per a diferents grups explicar de manera teòrica la Pilota Valenciana, les diferents modalitats, materials, colps…


Ha sigut una primera experiència molt positiva i de gran acceptació per part del professorat i alumnat.

Dia 5 (31/05/2022) – Treball en centre


Seguim amb el nostre període d’observació, i en el dia de hui hem estat veient la gestió web del centre, gestió d’incidències i hem assistit a classes d’informàtica i Educació Física.

En la classe d’informàtica de hui de (7.30 a 9.30 AM) seguien amb el programa d’algorísmia. A través del programa de gestió de centre el professor pot controlar el PC de l’alumne i realitzar presentacions de manera individual o grupal (alguna cosa semblant al que es pot realitzar amb el programa Epoptes de Lliurex).


Les classes són dirigides pel professor, qui els planteja un repte inicial a través del programa web del ministeri perquè els alumnes ho vagen completant.


El sistema operatiu que utilitzen és Windows. La gestió de la web del centre la duen a terme 2 professors, un d’ells el CTIC, per al que disposen cadascun d’ells d’unes 2 hores de dedicació setmanal.


La gestió d’incidències informàtiques, es realitzen a través del programa de gestió del centre, i són coordinades pel CTIC. Per a la resolució de les incidències, el centre compta amb 2 tècnics informàtics dedicats a atendre aquestes incidències. Si és urgent poden contactar amb ells telefònicament.

En les classes d’Educació Física de 9.30 a 12.30 (2 grups de 3r d’ESO) i de 14.00 a 17.00 (2 grups de 2n d’ESO), ens hem desplaçat al poliesportiu de la població de Trinité (ja que no disposen d’instal·lacions esportives en el centre).


Les activitats es realitzen coordinades entre els 2 professors de cada grup per a optimitzar el desplaçament amb autobús.


Durant la jornada presentem als alumnes la Pilota Valenciana i el Colpbol. Prèviament als professors d’Educació Física del centre se’ls havia explicat el funcionament, característiques, modalitats, regles, història i valors de la Pilota Valenciana i del Colpbol.


S’han practicat amb els alumnes els diferents colps i s’han realitzat partides de raspall per ser la modalitat mes senzilla. El resultat el podeu veure en les fotografies, però ja us avancem que s’ho han passat en gran!


En les segona part de la sessió han jugat a Colpbol. Coneixent l’interés de molts professors del centre per la nostra gastronomia els hem preparat per a la reunió matinal de l’equip educatiu de secundària, 2 truites de creïlla artesanals que han degustat, gaudit i agraït enormement!

Dia 6 (01/06/2022) – Treball en centre i jornada gastronòmica


Hui a primera hora del matí hem assistit a unes jornades d’emprenedoria i treball. L’objectiu d’aquestes jornades és donar a conéixer les diferents opcions laborals que té l’alumnat al seu abast i fomentar l’emprenedoria, amb la intenció de motivar als alumnes a continuar amb els seus estudis per a poder aconseguir emprendre de manera efectiva o poder aconseguir alguns dels llocs de treball que les empreses els presenten. Aquestes xarrades les imparteixen empreses de la regió de Trinité (equivalent a la nostra comarca de L’Horta Nord) i emprenedors de la zona.

Aquestes jornades s’emmarquen dins del projecte educatiu-laboral de les Antilles Franceses, que pretén crear uns 100.000 emprenedors en els pròxims anys i així millorar el creixement econòmic i laboral de la zona.


Seria una bona idea realitzar una cosa similar amb les empreses i emprenedors de la nostra comarca, amb la intenció de motivar i fer-los veure al nostre alumnat que tindre una bona formació et permet disposar de majors oportunitats laborals.


S’han realitzat 4 xarrades de 45 minuts, els ponents giraven entre les diferents aules. El centre ens ha facilitat la guia que utilitzen ells per a aquestes jornades (veure fotos).


Posteriorment ens hem reunit amb l’equip educatiu per a comentar les continguts a nivell general que s’imparteixen en cadascun dels cursos. Aquests continguts estan determinats a nivell nacional per a tota França igual que els exàmens finals de cada avaluació, en els quals s’estableixen els continguts i criteris a avaluar. Poden realitzar adaptacions dels exàmens segons els continguts vistos fins a aqueix moment.


A les 12.30 hem continuat amb les jornades gastronòmica, de la truites hem passat a la nostra Paella Valenciana. L’hem feta en les instal·lacions de l’FP adaptades a una cuina.


La pregunta és com ha arribat una paella fins ací? i l’arròs , i la bajoqueta, i el garrofó? La resposta la teniu a les imatges!!! Bon appétit.


Dia 7 (01/06/2022) – Visita a centre de Batxillerat Professional i treball en centre

En el matí de hui hem visitat el centre de Batxillerat Professional i BT Superior “Lycée Professionel LA TRINITÉ” (equivalent a la nostra FPGM i FPGS) que es troba en el mateix complex educatiu que el College Beausejour.

Primer ens hem reunit amb el responsable d’admissió i professor del centre “Emmanuel Nicole” qui ens ha explicat els diferents cicles que s’imparteixen en el centre i l’organització de la Formació Professional a França.

Al batxillerat professional s’accedeix després de finalitzar secundària o finalitzar la formació professional adaptada (nostra FPB) que s’imparteix en el College Beausejour.

L’organització de la FP és la següent: 3 cursos de Batxillerat Professional → 2 cursos de Batxillerat Professional Superior → Universitat.
Durant aquests 3 curs realitzen practiques en empreses (FCT) completant un total de 22 setmanes.


Els cicles que s’imparteixen són els següents:

• Atenció a persones en situació dependència.
• Gestió i Administració (Logística, Transport i Administració).
• Automoció:
◦ Manteniment de vehicles.
◦ Xapa.
◦ Pintura
• Electricitat.
• Pastisseria.

Després de la reunió hem visitat les instal·lacions de cadascun dels cicles i conversat amb els diferents professors. En les imatges podeu veure les instal·lacions de cada cicle.

És interessant destacar dos aspectes:
• La biblioteca en cadascun dels centres, compta amb una professora documentalista que es dedica expressament a gestionar la biblioteca i organitzar activitats relacionats amb la literatura (veure
fotos).
• Cadascun dels centres disposa d’una infermeria amb la seua respectiva infermera i instal·lacions per a atendre els alumnes malalts, així com un kit de primera atenció per a acudir directament al lloc on es necessite (veure fotos).


A nivell Erasmus comptes amb 5 projectes per a la realització de pràctiques a l’estranger. Al novembre d’aquest any 12 alumnes del cicle de Gestió i Administració realitzaran les seues practiques en empreses de València durant 1 mes.


I actualment estan desenvolupant un altre projecte entre diversos centres, que consisteix en la construcció d’un habitatge autosostenible i intel·ligent (veure fotos).

Un altre punt interessant és que el pavelló dedicat al cicle d’electricitat és autosuficient energèticament gràcies a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, que han anat instal·lant els alumnes, progressivament. En finalitzar al visita al Liceu Professional, ens hem reunit amb el professor d’Informàtica del College Beausejour, amb el qual hem conversat sobra els continguts que s’imparteixen i programes que empren.


Cal destacar que se centra principalment en la resolució de reptes proposats a nivell nacional (com es va comentar en la primera reunió mantinguda el dia 4), i en la participació de diversos concursos de programació orientada a robots (mbot, minsdtorm de lego),com el segueix la línia, sume, etc.

Intercanviem experiències d’algunes activitats que realitzem en el nostre IES, com els concursos de Mooding, programació amb escratx o lightbot, etc.


A la vesprada, acompanyem al professor d’Educació Física a un torneig de bàsquet en el qual participaven 5 centres de la regió, entre ells 2 equips femenins i 2 masculins del College Beausejour. Es tractava d’un torneig on els propis alumnes s’arbitraven i vam poder observar que no va haver-hi cap incident amb l’arbitratge.


Era una jornada lúdica que no es realitzava des de l’inici de la pandèmia. L’experiència va ser molt enriquidora (veure fotos).


PD: En el cicle de Pastisseria ens van tractar especialment bé, nyam nyam nyam. 🙂

Dia 8 (01/06/2022) – Treball en centre i avaluació

Comencem el nostre últim dia, assistint a la classe de Gestió i Administració del Liceu Professional, perquè els alumnes practiquen Español amb nosaltres, parlar-los de València i atendre les seues preguntes, ja que aquests alumnes realitzaran, durant el mes de novembre de 2022, els seus practiques de formació en empresa, d’un mes, a la nostra ciutat.


Posteriorment ens hem reunit amb els professors del Collège Beauséjour (Marietta Misaine, coordinadora Erasmus i Raymond Petit, professor de EF i CTIC) telemàticament amb la Delegada Regional Acadèmica de Relacions Europees i Internacionals i per a la Cooperació, Mme Sabine Louis-Gustave i la professora Mme Mondesir Nora (en representació de Mms Alain Lacaze, Inspector acadèmic i Responsable pedagògic Regional d’Español), per a avaluar el treball realitzat durant la nostra estada i establir acords per a futures col·laboracions.


Arribem a la conclusió que l’experiència ha sigut molt enriquidora tant a nivell professional com personal, així com la necessitat de continuar establint nexes de connexió entre els diferents països europeus, per a millorar l’educació del nostre alumnat i l’intercanvi d’experiències a tots els nivells entre professorat i alumnat.


Els professors del Collège Beauséjour, destaquen durant la reunió, aspectes com la millora de la motivació dels alumnes a participar en les activitats del centre, posant com a exemple dos casos concrets d’alumnat absentista i poc participatiu que a partir de les activitats proposades van mostrar un canvi positiu d’actitud, participant de les activitats i sense faltar a classe.


Durant la reunió i amb la idea de continuar col·laborant activament a nivell europeu, es van establir els següents acords/propostes:

• El Collège Beauséjour així com altres instituts del país, s’ofereixen com partners per a futurs projectes Europeus tant K1 com K2.

• Que en l’actualitat el Collège Beauséjour, està en tràmits d’obtindre l’acreditació Erasmus, i que compten amb nosaltres com partners per al seu primer projecte.

• Que la coordinadora Erasmus del Collège Beauséjour, ens facilitarà els contactes dels seus socis europeus (actualment participa en 5 projectes Erasmus, amb Noruega, Romania, Grècia, Portugal…).

• Iniciar un projecte Etwinning, relacionat amb les activitats d’esports tradicionals presentades en el centre, amb la intenció d’establir les bases per a un projecte K2 amb alumnat.

L’objectiu establit per a aquest projecte seria el següent: Utilitzar els esports tradicionals com a eina per a estrényer llaços, conéixer la cultura i millorar la competència lingüística i TIC entre els països europeus participants.

Finalitzada la nostra estada, podem dir que hem aconseguit diversos dels objectius establits en el nostre projecte:
• Millora de la competència lingüística en Francés i Inglés.
• Conéixer el funcionament i metodologies emprades en altres sistemes educatius europeus (en aquest cas el francés).
• Establir contactes per a futures col·laboracions.

Erasmus+. Grècia

Mobilitat_Grecia_presentacio_durantviatge_v3.pptx

El següent és un resum de la mobilitat realitzada durant una setmana del mes de novembre a Grècia:

Part formativa

El proveïdor del curs era l’organització IDEC SA, una empresa especialitzada en formació sobre la qual havíem rebut molt bones referències, situada prop d’Atenes, concretament al Pireu (96 Iron Polytechniou Ave. 18536 Piraeus Greece). El curs realitzat va ser: “Inclusive education for migrants and refugees” i la nostra experiència al curs va ser molt satisfactòria ja, a banda de què se’ns va atendre molt bé, considerem que ha sigut fructífera perquè vam aprendre un conjunt de tècniques i estratègies sobre el tema esmentat que es podrà aplicar en el futur.

El curs reflexiona sobre conceptes tan primordials com la inclusió, la diversitat, l’exclusió, els estereotips… i concretament què vol dir ser migrant i què ser refugiat (i les seves diferències). Intenta trencar alguns mites i estereotips i explica la importància de pertànyer o sentir-se pertanyent a un grup. S’endinsa en diversos aspectes del procés comunicatiu com ara les barreres del llenguatge, però també les culturals a través de moltes activitats de rols on cada cultura mostrava un comportament diferent cosa que, de vegades, dificultava l’entesa «normal». També veiérem diferents tipus de feedback; nous mètodes d’ensenyament; mètodes d’autoavaluació, etc. Finalment, abordem el problema del “Xoc cultural” i també de l’assetjament escolar.

Part cultural

Val a dir que amb un curs de 9.00 h a 14.00 h (del qual vam fer totes i cadascuna de les hores); dinar i amb l’horari cultural d’hivern que tanca tot a les 17.00 h, poques coses es poden fer. Així que sobretot ens centrarem en Atenes. Salvats alguns problemes inicials (plànols deficients; semàfors inexistents; passos de vianants despintats i trànsit endimoniat, així com dues estacions de tren juntes, però amb diferents destinacions; en obres i amb poques o cap indicació); al cap de tres dies havíem aprés a moure’ns, sobretot pel centre d’Atenes i el famós barri de Plaka.

Situat a la falda de l’Acròpoli (que ho domina tot) amb la qual connecta amb cases impossibles, passadissos i escaletes, és aquest un barri encantador; potser una mica turístic; farcit de botigues i restaurants. Si al principi del barri es pot trobar el mercat i l’àgora romana, així com la biblioteca d’Adrià, creuat el barri s’arriba a l’arc d’Adrià i al temple de Zeus. Començat aquest en època grega, però acabar en romana, sorprén la seua monumentalitat fins i tot estant en plena restauració amb les seues columnes de 15 m i 360 tones. En el seu moment mesurava 100 m x 20 m. Entretant, tot el camí està ple de minúscules i precioses esglésies ortodoxes, algunes antigues mesquites, l’interior de les quals és un clar exemple de l’estil habitual: daurats, platejats, pintures… Desconeguem si això anterior ha condicionat l’interior barraquista d’alguns famosos locals del centre d’Atenes com el Little Hook (encara en la festa del Halloween) o el King Theater Wine Bar (ja en Nadal). Recomanable vorejar el Jardí Nacional fins al Parlament, just al costat de la plaça Sintagma, ple centre d’Atenes on es pot assistir a l’espectacular i famós canvi de guàrdia.

Imprescindible pujar a l’Acropoli i aconsellable amb guia, ja que de cada paraula pot explicar origen i significat; contar mites i història passada i celebracions actuals. Segur que destacarà els filòsofs com a assessor dels dirigents de l’època. Si aquesta, des de tots els llocs de la ciutat on hem estat es pot veure imponent, és de dalt estant, hem descobert places i carrers per on abans havíem passat, cosa no massa senzilla en esta ciutat. Cal també visitar el Museu de l’Acròpoli i consolidar allò que s’escolta. Estàtues, bustos, objectes de tot tipus (en perfecte estat o no tant) i també les famoses i espectaculars cariàtides. A l’última planta han instal·lat allò que queda del Partenó, completat amb rèpliques de la part espoliada o desapareguda: els dos frontons; les mètopes o la inacabable i fantàstica processó del fris interior. I tot sobre una base que és en realitat un prisma amb les mateixes dimensions que el Partenó.

El cap Sunion, a més d’una hora de camí, hi ha un espectacular temple a Posidó i unes no menys impressionants vistes, sobretot la posta de sol.

Cal no oblidar la magnífica gastronomia grega. És relativament senzill sopar al jardí d’un preciós restaurant del barri de Monasterikos, per exemple, on gaudir de música en directe. La música grega, preciosa, lenta i molt agradable.

A tall de conclusió, hem aprés…

Hem après nous conceptes; tècniques i metodologies relacionades amb el procés d’ensenyament a persones amb dificultats, com és el cas de persones migrants o refugiades. Hem realitzat moltes activitats pràctiques que es poden fer servir per a la inclusió i perquè els nostres alumnes siguen més integradors. Hem aprofundit en la problemàtica i conseqüentment entés millor la dura situació de la població migrant. Hem conegut millor la cultura grega. Hem practicat anglés i en el cas del professor que presentava un nivell menor, a més d’augmentar el nivell també ho ha fet la confiança a l’hora de parlar-lo.

Mobilitat_Grecia_presentacio_postviatge_v6