Departament de Tecnologia

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Benvingudes i benvinguts a l'espai web d'aquest departament!

PROFESSORAT

OTRA CAURÍN, RICARDO (CAP DPT)

MUÑOZ ESPLUGUES, CARLOS (VICEDIRECTOR)

ALBERT GARCÍA, FRANCISCA

EKAME IYANGA, GERARDO

VERA CASTILLO, MARTÍN

Aula-taller de Tecnologia.
Aula-taller de Tecnologia.

MATÈRIES

RECUPERACIÓ DE PENDENTS

LLIBRES DE TEXT

1r ESO           2n ESO           3r ESO