Departament de Tecnologia

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Benvingudes i benvinguts a l'espai web d'aquest departament!

PROFESSORAT

OLTRA CAURÍN, RICARDO (CAP DEPARTAMENT)

MUÑOZ ESPLUGUES, CARLOS (VICEDIRECTOR)

ALBERT GARCÍA, FRANCISCA

FERRIS SOLERA, MARGARITA

 

Aula-taller de Tecnologia.
Aula-taller de Tecnologia.

MATÈRIES

RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Convocatòria d'examens de recuperació

LLIBRES DE TEXT

1r ESO           2n ESO           3r ESO