Internacionalització


( VAL )

L’IES Camp de Túria ha començat la seua internacionalització el·laborant un projecte ERASMUS PLUS d’Acreditació que ha estat aprovat per la nostra Agència Nacional (SEPIE)

Internacionalitzar un centre vol dir obrir les seues portes a l’exterior, connectant i col·laborant amb centres i entitats educatives d’altres països amb la finaliltat d’enriquir la nostra comunitat educativa i ampliar-ne els horitzons personals i professionals.

Som centre ERASMUS+ Acreditat!

( ENG )

IES Camp de Turia has begun its internationalization by developing an ERASMUS+ Accreditation project that has been approved by our national agency (SEPIE).

Internationalizing a school means opening its doors to the outside, connecting and collaborating with educational schools and entities from other countries with the aim of enriching our educational community and expanding personal and professional horizons.

We are ERASMUS+ Accredited School!