Documentació


Normativa ús del mòbil:


Normativa VAGA alumnat IES Camp de Túria:


Model VAGA Alumnat – Justificació:

Autorització per a la no-assistència a classe de l’alumnat per motiu de convocatoria de VAGA.


Pla de Transició:

Es pretén essencialment facilitar la adaptació de l’alumnat de sisé de primària al centre de secundària i millorar la continuïtat del procés educatiu.


Mesures d’emergència:

La informació que conté aquest document, es té en compte per a determinar les estratègies d’actuació davant de cada situació d’emergència concreta que es presente, sobre la base del que preveu este pla.