NOTA INFORMATIVA VAGA ESTUDIANTIL 25 D’ABRIL 2024

NOTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DEL NOSTRE CENTRE:

Els informem que una part de l’alumnat ha comunicat a la direcció del centre la decisió d’exercir el seu dret de reunió que implica la no assistència a classe durant el dia 25 d’abril de 2024.

Vaga estudiantil convocada pel Sindicat d’Estudiants.

Lema: PROU D’ATACS AL VALENCIÀ! NO A LA DESTRUCCIÓ DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA!

Aquest dret només el poden exercir l’alumnat a partir de 3r d’ESO.

IMPORTANT:

HAN COMUNICAT QUE FARAN VAGA, DINS DEL TERMINI ESTABLERT, ALGUNS ALUMNES DELS GRUPS:

  • 3r ESO (A, B i C)
  • 4t ESO (Tots els grups)
  • 1r BAT A i B
  • 2n BAT B

LA RESTA DE L’ALUMNAT HAURÀ D’ASSISTIR A L’INSTITUT.

A més,ens agradaria fer-los constar que els pares/mares/tutors són els únics responsables dels menors que hagen decidit no acudir al centre així com dels actes que puguen produir en eixe període.

Per últim, els recordem que eixe dret no modifica en res el deure de custòdia de l’alumnat menor que  vinga al centre, fent especial menció a les pautes d’actuació ordinàries en les entrades i eixides del centre. tota la informació sobre les vagues d’estudiants, com també la documentació que presenta l’alumnat la poden trobar a la secció de la nostra pagina web Mares, Pares i Alumnat.