ADMISSIÓ: seguiment del procediment

 • ADMISSIÓ CURS 2024-2025
  • Informació General.
  • Publicació de vacants inicials: 29 de maig.
  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió del 30 de maig al 6 de juny.
  • Baremació de les sol·licituds del 7 al 17 de juny.
  • Publicació de les vacants provisionals: 1 de juliol.
  • Resultats provisionals: 1 de juliol.
  • Reclamacions del 1 al 3 de juliol.
  • Publicació de les vacants definitives: 15 de juliol.
  • Resultats definitius: 15 de juliol.
  • Matriculació: dues opcions
   • Formalització telemàtica: del 15 al 19 de juliol.
   • Formalització presencial: del 15 al 23 de juliol.