HORT: preparació

La preparació del terreny per a l’hort escolar és fonamental per a assegurar un bon creixement de les plantes i una collita saludable. A continuació us presentem els passos que hem seguit per a preparar el nostre terreny:

  • Selecció del lloc: El lloc triat rep almenys sis hores de llum solar directa al dia i amb un bon drenatge d’aigua. A més hem pogut recuperar per a l’ús un terreny erm.
  • Neteja del terreny: Retirem qualsevol tipus d’enderrocs, pedres, herbes o plantes existents. Això permetrà que les arrels de les plantes s’expandisquen adequadament.
  • Remoció del sòl: A l’ésser un sòl abandonat, estava molt compacte per la qual cosa va ser necessari remoure’l i mesclar-lo amb compost orgànic i terra de jardí. Això millorarà l’estructura del sòl i augmentarà la quantitat de nutrients.
  • Addició d’abonament: Agreguem abonament orgànic al sòl per a enriquir-lo amb nutrients.
  • Reg: Reguem abundantment el terreny perquè la terra estiga humida i permeta un bon creixement de les arrels de les plantes.
  • Descans del terreny: Esperem uns dies perquè el terreny s’assente abans de sembrar les nostres plantes.

El nostre hort escolar està situat en un antic fossat utilitzat per a practicar salt de longitud. Havia sigut emplenat en diverses ocasions amb terra i arena per a esmorteir les caigudes dels estudiants, però, després de tant de temps, la terra es va anar compactant i endurint.

Per a crear un lloc on les plantes pogueren viure primer delimitem el terreny amb blocs, en segon lloc, es va comprar *2000kg de terra enriquida i després, els alumnes la van abocar sobre la superfície que ocuparia l’hort i la van anivellar amb rasclets. Finalment, amb les aixades, es van fer els *caballones per a plantar.