CURSOS INTENSIUS DE VALENCIÀ – INTRODUCCIÓ A LES PROVES DE C1 I C2 DE LA JQCV

A partir de l’1 de juny s’obri el termini per matricular-se als cursos intensius de valencià de nivell C1 i C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que ofereix el CPFPA Sant Carles durant la primera quinzena de juliol en horari de matí d’11.00 a 13.00 hores. La matrícula és gratuïta, en horari d’atenció administrativa. Les places són limitades.

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS.

CPFPA ofereix enguany 3 nivells de castellà per a estrangers A1,A2 i B1 en torn de mati i vesprada.

A1: 12h i 18 h dilluns i dimecres 9:30h dimarts i dijous

A2 9h i11:30h dilluns i dimecres i 18h dimarts i dijous

B1 10:30h dilluns i dimecres i 19:30h dimarts i dijous

FINS QUAN EM PUC MATRICULAR PER A AQUEST CURS 2023/24?

Els cursos de l’oferta formativa del CPFPA Sant Carles van començar el 18 de setembre de 2023. Tanmateix, els cursos dels tallers de l’Associació d’Alumnes del CPFPA Sant Carles ho van fer el 2 d’octubre de 2023. Els períodes oficials de matrícula per a aquest curs van ser del 19 de juny fins el 14 de juliol de 2023 i de l’1 al 29 de setembre de 2023, amb cita prèvia telefonant al centre 96 291 92 25. Una vegada acabats els períodes ordinaris de matrícula, es va obrir el període extraordinari, que s’allargarà fins el dia 30 d’abril de 2024 en els tres nivells del cicle I de la formació bàsica de les persones adultes (Cicle I, nivells 1 o alfabetització, 2 o base i 3 o neolectors), i fins al dia 31 de gener de 2024, en qualsevol dels altres programes formatius impartits. En aquest segon cas, es tindran en compte els casos d’inscripció que, amb caràcter obligatori i extraordinari, es pogueren realitzar durant tot el curs acadèmic per a atendre les necessitats formatives i la inclusió sociocultural, tant de les persones joves i adultes nouvingudes al sistema educatiu valencià com d’aquelles en situació de vulnerabilitat que patien circumstàncies sobrevingudes de risc d’exclusió social o de violència de gènere.

Informàtica

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

CIT-Treball de lectura científica: TESLA

  A fi de treballar la vostra competència escrita us proposem un treball a partir d’una breu lectura de divulgació científica sobre Nikola Tesla. Al document trobareu les instruccions, preguntes, i indicacions sobre la maquetació d’un treball, així com les qüestions sobre el mateix. I recordeu, cal que ho feu amb les vostres paraules. No aprofita per a res copiar fragments d’internet per a contestar. Estem avaluant la vostra competència, no la d’altres.

NES-Presentació de diapositives del cos humà

Recorda que has de preparar una presentació de diapositives sobre l’aparell o sistema que hages escollit. Comença per centrar la teua explicació en la funció a la qual pertany. Mostra primer l’aparell en la seua totalitat. Després explica òrgan a òrgan la seua anatomia i fisiologia. Finalitza explicant algunes malalties comuns de l’aparell o sistema que has escollit.

PROVES LLIURES DE GES – GENER 2021

ALUMNAT PROVES LLIURES DE GES: NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE GENER DE 2021

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport informa que el dia 29 de gener de 2021 es realitzarà la primera convocatòria de la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat valenciana, tal com està previst a la Resolució de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

A causa de la situació sanitària actual donada per la pandèmia de la Covid-19, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’ha establit un protocol, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, per a garantir les mesures de seguretat i higiene per a dur a terme la prova.

D’acord amb les prescripcions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el cas que tingues símptomes compatibles amb la Covid-19, o si se t’ha diagnosticat la malaltia i encara et
trobes en període d’aïllament, o si et trobes en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada, no pots assistir a la prova que se celebrarà el dia 29 de gener de 2021.

En aquest cas, hauràs d’acreditar un certificat mèdic que aconselle o obligue a estar confinat/da (durant un període que continga la data de l’examen, 29 de gener de 2021), per a poder participar
en la prova extraordinària que es realitzarà el 5 de març de 2021. Si és el teu cas, hauràs de consultar el web del Servei d’Ordenació Acadèmica,  http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacionacademica/formacion-de-personas-adultas, on es donaran les instruccions perquè feu arribar aquest certificat i se us incloga en el llistat de persones admeses per a la realització de la prova extraordinària del dia 5 de març de 2021.

D’altra banda, hem de comunicar-te que el Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, limita la mobilitat als municipis amb població superior a 50.000 habitants des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns. Per aquest motiu, com que l’horari de la prova és des de les 9 hores del matí fins a les 19 hores de la vesprada, el tribunal et facilitarà un certificat per poder eixir del municipi on es realitza la prova o entrar al teu municipi en cas de ser poblacions d’aquestes característiques.

A més a més, si ho necessites, disposaràs d’un model de declaració responsable que t’expedirà el tribunal durant tot el temps que duren les proves en el centre.

I, per últim, hem de recordar-te que:
– Cal anar a la prova amb el document identificatiu original amb el qual has realitzat la inscripció.
– L’ús de la mascareta és obligatori.
– Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
– No està permés l’ús de cap mena de dispositiu mòbil o electrònic, calculadora o
diccionari.

El President del Tribunal 16_ONT – Proves Lliures de GES + 18 anys  – Convocatòria de gener de 2021

Informació del centre

Benvinguts al nou lloc web del Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent dins de la plataforma portal.edu de la Conselleria d'Educació i que substituirà a l'antiga web del centre (www.fpaontinyent.com). Espere que us siga d'interés el passeig que us proposem. Clicant les icones dels menús podreu conéixer breument els nostres 40 anys d'història, el nostre Projecte Educatiu amb les senyes d’identitat del centre, el PCC i d'altres documents que regeixen el dia a dia de l'escola. També podreu conéxer la nostra oferta formativa reglada i no reglada amb els horaris dels grups, d'atenció administrativa i consergeria, els darrers documents elaborats, el nostre organigrama en l'administració local i autonòmica i estar al dia de les notícies i novetats que es presenten a la nostra escola. També podreu accedir -amb els enllaços- a altres webs d'institucions vinculades.

Amb el nostre pla de millora i amb els objectius de creixement que ens hem marcat. Som centre examinador oficial del Trinity College London dels nivells B1, B2 i C1 d’anglés i tenim en marxa els projectes APROVA i Camins d'Art.

Com a informacions constantment actualitzades teniu les dates d'exàmens, proves lliures de GES +18 anys i qualsevol iniciativa de la Conselleria d'Educació directament relacionada amb l'ensenyament d'adults. També trobareu l'agenda d'activitats extraescolars, a més de la revista del centre, BOCA.

Estem treballant perquè pogueu veure totes les diferents programacions, la bibliografia necessària i la recomanada per a cada disciplina i poder oferir la informació més completa possible per a vosaltres, alumnat, professorat i demés membres de la nostra comunitat educativa.

Si encara no participes activament de l'oferta formativa del CPFPA Sant Carles, et convidem a afegir-t'hi.

Gràcies, bona passejada i fins ben aviat.

Juan Antonio Soler
Director del CPFPA Sant Carles d'Ontinyent