DEP. CIENTIFICOTECNOLÒGIC

 

Cap de departament: Aroa Ferrero

Adscripció: Ismael Plà